Skip to main content

Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin tại Phân hiệu Khánh Hòa
Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê 01 căn tin trong thời gian 5 năm của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại Phân hiệu Khánh Hòa.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời quan tâm tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí
Trường Đại học Tôn Đức Thắng mời quan tâm tư vấn khảo sát và lập Dự toán chi phí liên quan tới công tác đầu tư xây dựng, mua sắm của Trường.
Thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022.
Thông báo đấu giá tài sản: Quyền thuê căn tin và khu kinh doanh dịch vụ tiện ích
Thông báo đấu giá tài sản thuê 4 căn tin, 1 khu kinh doanh dịch vụ tiện ích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và 1 căn tin tại TDTU Phân hiệu Khánh Hòa.
Công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo công nhận kết quả tuyển dụng người lao động lần 6 năm 2022.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2022
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng nhân sự các vị trí: giảng viên, giáo viên, nghiên cứu viên, viên chức hành chính,...
Subscribe to Thông báo