Skip to main content
x

Quốc tế hóa

Hoạt động quốc tế hóa

Giao lưu với sinh viên Đại học Arcadia, Hoa Kỳ
Buổi giao lưu gồm nhiều hoạt động thú vị như: tìm hiểu về cuộc sống của sinh viên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trải nghiệm trò chơi dân gian Việt Nam, ...
Khoa mỹ thuật công nghiệp tại Tuần lễ thiết kế Bangkok 2019
Khoa mỹ thuật công nghiệp, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là đại diện duy nhất của Việt Nam được mời tham gia sự kiện này. 
Trung tâm hợp tác Châu Âu ký hợp tác với Khoa cơ khí Đại học kỹ thuật Ostrava
Đại học kỹ thuật Ostrava là đối tác của TDTU từ tháng 10/2011. Hai bên đã hợp tác triển khai thành công nhiều chương trình...
Tin khác >>

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế về giáo dục

Hợp tác quốc tế về giáo dục

Hợp tác giáo dục bậc sau đại học, đại học và trao đổi ngắn hạn 

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu

Các chương trình và dự án hợp tác nghiên cứu với các đại học và tổ chức quốc tế khác

Phát triển đối tác quốc tế

Phát triển đối tác quốc tế

Mở rộng hợp tác với các đại học top 500 thế giới

Nhân lực quốc tế

Chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc tế

Chính sách phát triển nguồn nhân lực quốc tế

Tăng cường tuyển dụng nhân sự quốc tế và quốc tế hóa nguồn nhân lực tại chỗ

Thông tin nhân sự quốc tế

Thông tin nhân sự quốc tế

Thông tin về giảng viên, chuyên gia quốc tế đang làm việc tại TDTU

Thông tin tuyển dụng quốc tế

Thông tin tuyển dụng quốc tế

Tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia quốc tế

Sinh viên quốc tế

Các chương trình tuyển sinh quốc tế

Các chương trình tuyển sinh quốc tế

Thông tin tuyển sinh quốc tế bậc sau đại học, đại học và các chương trình ngắn hạn

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế

Học bổng và các chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế tại TDTU

Sinh viên quốc tế tại TDTU

Hoạt động của sinh viên quốc tế tại TDTU

Chuyên trang quốc tế hóa