Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần 1 năm 2024

Nhằm kết nối nhà tuyển dụng với nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, tập đoàn đa quốc gia, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Ngày hội việc làm lần 1 năm 2024 (TDTU Job Fair 2024, 1st) với thông tin như sau:

Thời gian: 7:00-16:00, ngày 10/05/2024 (thứ Sáu).

Địa điểm: Thao trường quốc phòng, đường nội bộ số 7, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh).

Ngày hội việc làm dự kiến thu hút khoảng hơn 55 đến 60 gian hàng của doanh nghiệp với 5.000 lượt sinh viên tham gia.

Thông tin chi tiết về chương trình: https://ceca.tdtu.edu.vn/job-fair-2024-1

Đăng ký tham dự dành cho doanh nghiệp: xem tại đây

Đăng ký tham dự dành cho sinh viên: xem tại đây

Profile chương trình: xem tại đây

Sơ đồ bố trí mặt bằng khu vực: xem tại đây

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/03/2024 đến ngày 29/04/2024.

Các thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ:

Thầy Phạm Minh Tâm

Email: phamminhtam@tdtu.edu.vn

Số điện thoại: 0906 661 995

Thầy Phan Nhựt Minh

Email: phannhutminh@tdtu.edu.vn

Số điện thoại: 0396 643 219

tdtu