Skip to main content
x

Seminar về Hoá lượng tử tính toán

14:00 – 16:00 ngày 22 tháng 3 năm 2019;
Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh;

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (DEMASTED) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo về Buổi seminar định kỳ của Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán (ComChem) như sau:

Lý thuyết nhiễu loạn Møller - Plesset (MP) là một trong một số các phương pháp tính toán hóa học lượng tử sau Hartree - Fock được dùng trong lĩnh vực Hóa học tính toán. Nó cải tiến phương pháp Hartree - Fock bằng cách thêm vào các hiệu ứng tương quan điện tử bằng lý thuyết nhiễu loạn Rayleigh- Schrödinger (RS-PT), thường là bậc hai (MP2), bậc ba (MP3) hoặc bậc bốn (MP4). Đặc biệt, Lý thuyết nhiễu loạn Møller-Plesset bậc hai (MP2) là một trong những phương pháp tính toán lý thuyết đơn giản và hữu ích nhất ngoài phạm vi Hartree-Fock. Trong Seminar này, Báo cáo viên sẽ giới thiệu sơ lược về phương pháp phiễu loạn Møller–Plesset (MP); đồng thời trình bày một số kết quả tính toán hóa học có giá trị sử dụng phương pháp MP và so sánh với các giá trị tương đương đạt được từ những phương pháp tính toán khác.

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Minh Tâm, Giáo sư trợ lý nghiên cứu thuộc Nhóm nghiên cứu Hóa tính toán của TDTU;

Thời gian: từ 14:00 – 16:00 ngày 22 tháng 3 năm 2019;

Địa điểm: Phòng họp C, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự: thày cô giảng viên, nghiên cứu viên; học viên cao học và sinh viên có quan tâm.

Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 21/03/2019 qua điện thoại: 028 37755037 hoặc email: ngominhhoang@tdtu.edu.vn.