Skip to main content
x

Lượng hóa sự đánh đổi giữa các dịch vụ hệ sinh thái và quản lý nước trong canh tác lúa

9:00
Phòng họp A101, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (DEMASTED), Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức seminar với 2 báo cáo chuyên đề:

  1. Sản xuất lúa tiết kiệm nước: việc đánh đổi và sự bền vững (Water efficient rice production – Trade-offs and sustainability).
  2. Mối liên kết giữa các các tiến trình thủy lý hóa và sinh hóa trong đất (On the linkages between hydrological and biogeochemical processes in soils).

Hai báo cáo tập trung trình bày một số vấn đề khó khăn, thách thức trong sử dụng nguồn nước hiệu quả cho hoạt động sản xuất, canh tác lúa ở Việt Nam nói riêng; và ở các quốc gia thế giới nói chung. Báo cáo cũng sẽ đưa ra một số giải pháp để giải quyết những vấn đề bất cập, nguy cơ; những đánh đổi cũng như cái giá phải trả đối với từng lựa chọn trong sản xuất, canh tác lúa và bảo đảm giữ vững hệ sinh thái.

Thời gian: từ 9:00 đến 11:00, ngày 11 tháng 03 năm 2019; 

Địa điểm: Phòng họp A101, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Diễn giả: PGS. TS. Stefano Manzoni, Đại học Stockholm, Thụy Điển. Ông đến làm việc tại TDTU lần này trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác giữa 4 nước: Việt Nam – Thụy Điển – Ý – Tanzania với nỗ lực triển khai Dự án: “Lượng hóa sự đánh đổi giữa các dịch vụ hệ sinh thái (dịch vụ cung cấp) và quản lý nước trong các hệ thống canh tác lúa” (Quantifying the trade-offs between ecosystem service provision and water management in rice systems); một Dự án nhánh quan trọng được Chính phủ Thụy Điển tài trợ trong Tổng dự án: “Tính bền vững và khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu và sự thay đổi môi trường”.

Thành phần tham dự: giảng viên các Khoa môi trường & bảo hộ lao động, Khoa khoa học ứng dụng; nghiên cứu viên, học viên cao học và sinh viên có quan tâm. 

Đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 08/03/2019 qua email: ngominhhoang@tdt.edu.vn