Skip to main content
x

Cuộc thi: Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng-2019

Từ 30/09/2019 đến 27/11/2019
19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng-2019 có mục đích tìm kiếm ý tưởng mới cho phong trào Đoàn-Hội của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) năm học 2019-2020. Trong đó tập trung vào những sáng kiến góp phần phát triển an sinh xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng dụng khoa học công nghệ vào các phong trào tình nguyện.

Tính mới, sáng tạo và những phát hiện đặc biệt về những nội dung trên là tiêu chuẩn quan trọng. Ngoài ra, ý tưởng phải có tính khả thi, có thể thực hiện được trong điều kiện của Trường.

Một số gợi ý cụ thể:

  • Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, qui mô các chiến dịch tình nguyện;
  • Các dự án tình nguyện xây dựng thành phố văn minh, hiện đại; xây dựng văn hóa giao thông, văn hóa học đường, uống nước nhớ nguồn...;
  • Các dự án tình nguyện dành cho trẻ em, những người dân dễ bị thương tổn;
  • Các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch sinh thái, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương…

Thời gian:

  • Đăng ký ý tưởng: từ ngày 30/09/2019 đến hết ngày 18/10/2019;
  • Thuyết minh và bảo vệ ý tưởng: 15:00, ngày 20/10/2019;
  • Phát triển ý tưởng, thực hiện dự án: từ ngày 28/10/2019 đến ngày 17/11/2019;
  • Báo cáo kết quả: 18:00, ngày 27/11/2019.

Đối tượng tham gia: sinh viên đang học tập tại TDTU; có thể đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 05 sinh viên/nhóm). Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể dự thi với nhiều ý tưởng, dự án khác nhau.

Thông tin chi tiết về cuộc thi: liên hệ Đội phong trào Đoàn - Hội TDTU, Phòng A0004, Cơ sở Tân Phong; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Email: doiphongtraotmot@gmail.com.