Skip to main content
x

Báo cáo chuyên đề: “Đánh thức năng lực tiềm ẩn trong bạn”

Từ 9:30 đến 12:00 ngày 14/9/2018;
Hội trường 6B, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên đề có mục tiêu giúp các anh chị sinh viên bước đầu nhận ra nội lực tiềm ẩn bên trong mình; biết được thế mạnh của mình là gì để từ đó có biện pháp phát huy tối đa năng lực của bản thân. Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng cho sự thành công trong tương lai.

Diễn giả: Chuyên gia tâm lý Lê Văn Hiển, Giám đốc Công ty sáng tạo Việt;

Thời gian: từ 9:30 đến 12:00 ngày 14/9/2018;

Địa điểm: Hội trường 6B, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU); 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: sinh viên TDTU tất cả các khoa và quí thày-cô có quan tâm;

Thông tin liên quan: vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng công tác học sinh - sinh viên (A0003).