Skip to main content

 
 

SỰ KIỆN

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 5/2024
Thời gian: Ngày 24/5/2024 (thứ Sáu)
Địa điểm: Trụ sở chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chương trình diễn giả công chúng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý”
Thời gian: 9:30-11:30, ngày 16/05/2024
Địa điểm: Hội trường 10F, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Hội diễn văn nghệ viên chức - người lao động năm học 2023 - 2024
Thời gian: 18:00 - 22:00, ngày 13/5 - 14/5/2024
Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày hội việc làm Trường Đại học Tôn Đức Thắng lần 1 năm 2024
Thời gian: 7:00-16:00, ngày 10/05/2024
Địa điểm: Thao trường quốc phòng, đường nội bộ số 7, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chuyên đề “Hành trình đến tương lai của bạn”
Thời gian: 14:00, ngày 09/05/2024 (thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Ngày hội hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2024
Thời gian: 06:30, ngày 08/5/2024
Địa điểm: Trước sảnh nhà C, cơ sở Tân Phong, Trường Đại học Tôn Đức Thắng