Skip to main content
x
  • Màu tím miên viễn
    "Thành công không là mục đích; thất bại không tiền định; chỉ có lòng can đảm bước tiếp con đường của mình mới là điều phải quan tâm”. Màu tím miên viễn của Trường nhắc tôi nhớ điều này trong một thoáng!.
Subscribe to Cơ sở Tân Phong