Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác  xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 3/7/2023, Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tham dự Hội nghị, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM;  đồng chí Đặng Thùy Khánh Vân - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM; đồng chí Huỳnh Văn Quang - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM, đồng chí Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường TDTU; đồng chí Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường đã tham dự Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Trường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm của Nhà trường.Tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo theo đúng kế hoạch, thời khóa biểu Học kỳ II/2023-2024, đa dạng hình thức quảng bá truyền thông tuyển sinh năm học 2024 - 2025, Trường hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục theo chuẩn FIBAA (2024-2030) và thêm 18 Chương trình đào tạo được cấp chứng nhận kiểm định chất lượng theo chuẩn FIBAA, ASIIN, AUN-QA. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học tiếp tục duy trì và phát huy; Nhà trường thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2024, thưc hiện Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2024-2030; kịp thời cập nhật các quy chế - quy định và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm lần 3 (giai đoạn 2019-2024) và Kế hoạch phát triển Trường 5 năm lần 4 giai đoạn 2025-2030,....Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế từ đó tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy trường đã tổ chức 02 đợt tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy 18 chi bộ trực thuộc; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024 đối với các viên chức quản lý các đơn vị thuộc/ trực thuộc Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, số lượng đảng viên đã kết nạp tính đến 30/6/2024  là 18 đảng viên mới, tăng 14 đảng viên so với cùng kỳ (năm 2023 kết nạp được 04 đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát trong đảng thực hiện đảm bảo theo chương trình đề ra, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát huy hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cá nhân. Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, lãnh đạo các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên Trường tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, sinh viên trường gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Trường.

Tại Hội nghị, Đảng ủy kết hợp sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 01 - KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai, quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

hội nghị đảng
Đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng TP.HCM ghi nhận những nỗ lực của tập thể Đảng bộ Nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên để có biện pháp định hướng kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 01 về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo chủ đề của từng năm và kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể, gắn với việc chăm lo thiết thực đời sống cán bộ, viên chức; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước;Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra các báo cáo cần làm sâu sắc hơn các mặt còn hạn chế, để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

hội nghị đảng
Đồng chí Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường TDTU phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường TDTU đã ghi nhận các ý kiến thảo luận, góp ý tại Hội nghị; tiếp thu ý kiến chỉ đạo, gợi ý của Đảng ủy Khối Đại học và Cao đẳng TP. HCM. Đồng chí Bí thư Đảng ủy TDTU đã đặc biệt nhấn mạnh: trong thời gian vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu Nhà trường đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Trường 5 năm lần thứ 3 (giai đoạn 2019- 2024) và phương hướng Kế hoạch phát triển của Trường (giai đoạn 2025-2030), tại hội nghị đã tiến hành thảo luận, nhất trí thông qua dự thảo cập nhật các nội dung về triết lý giáo dục, sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu lâu dài của Nhà trường. Các nội dung này đã được Hội đồng trường TDTU thông qua tại Kỳ họp thứ 19, ngày 28/6/2024. Vì vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và triển khai Kế hoạch phát triển Nhà trường trong thời gian tới, đảng viên toàn Đảng bộ cần nghiên cứu kỹ, tiên phong, phối hợp với chính quyền đề thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch phát triển của Trường (giai đoạn 2025-2030), đồng thời tiến hành rà soát kết quả thực chỉ tiêu Nghị quyết đại hội các cấp, nhất là đối với chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025.  

Nhân dịp này, Đảng ủy Trường  đã tổ chức khen thưởng 04 tập thể, 30 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2023 - 19/5/2024.

hội nghị đảng
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024
hội nghị đảng
Đồng chí Đặng Thị Kim Ánh - Đảng ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM triển khai các quy định tại Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư
hội nghị đảng
hội nghị đảng
Các Đảng viên trong Đảng bộ TDTU trao đổi và thảo luận
hội nghị đảng
Đồng chí Nguyễn Thị Là - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. HCM và đồng chí Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường TDTU tặng hoa và Giấy khen cho các Tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
hội nghị đảng
Đồng chí Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
hội nghị đảng
Đồng chí Phạm Thị Minh Lý, UV BTV, CN UBKT Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng trường TDTU trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
hội nghị đảng
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng