Trường Đại học Tôn Đức Thắng vào Top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới theo THE

Ngày 15/02/2022, tổ chức xếp hạng đại học THE World University Rankings đã công bố kết quả xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu năm 2022. Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã được xếp thứ 98 trong tổng số 790 đại học được đưa vào bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng các đại học trẻ toàn cầu của THE (THE Young University Rankings) là bảng xếp hạng các đại học trên toàn thế giới có tuổi đời từ 50 năm trở xuống, được THE công bố từ năm 2012. Đây là lần đầu tiên TDTU vào bảng xếp hạng này.

Về phương pháp, bảng này cũng dựa trên 13 tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng đại học toàn cầu của THE, trong đó có điều chỉnh giảm trọng số của tiêu chí reputation (danh tiếng) vốn được đo bằng phương pháp khảo sát.

13 tiêu chí xếp hạng của THE Young University Rankings được chia thành 5 nhóm gồm: Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn, Hợp tác quốc tế và Chuyển giao công nghệ.

Với kết quả xếp hạng này, TDTU là trường đại học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam vào Top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới.

TDTU được thành lập năm 1997, là một trong các trường đại học công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ. Tháng 9/2021, THE cũng đã công bố kết quả xếp hạng tổng thể các đại học toàn cầu, TDTU là một trong 2 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xếp vào Top 500 đại học tốt nhất thế giới.

Link: Kết quả xếp hạng đại học trẻ THE 2022

Kết quả xếp hạng của TDTU trong bảng xếp hạng đại học trẻ của THE năm 2022.

 

Vị trí của TDTU bên cạnh các đại học khác của thế giới trong bảng xếp hạng.