Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến

Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến - The International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI) được tổ chức lần đầu tiên năm 2016 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt được những kết quả hữu ích, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật giữa giảng viên, nghiên cứu viên trong ngành Môi trường & Bảo hộ lao động với các đối tác trong và ngoài nước. Phát huy hiệu quả tích cực này, ICETI đã được phát triển thành hội thảo định kỳ 02 năm một lần, thu hút được sự tham gia sâu rộng của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và công nghệ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tiếp nối thành công của các kỳ hội thảo trước, với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của khoa nói riêng và của TDTU nói chung, Hội thảo quốc tế ICETI lần thứ 04 (ICETI 2023) được tiếp tục tổ chức với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 8:00-17:00, ngày 29/11/2023

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website hội thảo: https://iceti2023.tdtu.edu.vn/

Thông tin liên hệ:

tdtu