Skip to main content
x
 • Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhân sự

  1.Giới thiệu chương trình

  Chương trình cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh cần thiết giúp sinh viên có năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nâng cao năng lực quản lý nhân sự/quản trị nguồn nhân lực; cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  Chương trình Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự đào tạo cho sinh viên các kiến thức kỹ năng:

 • Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhân sự

  1.Giới thiệu ngành:

  Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự được xây dựng với phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tiễn. Chương trình cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh cần thiết giúp sinh viên có năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nâng cao năng lực quản lý nhân sự/quản trị nguồn nhân lực; cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 • Tài chính (liên kết với ĐH Feng Chia)

  Chương trình cấp 2 bằng đại học

  2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học Fengchia

  Website: http://en.fcu.edu.tw/

 • Quản trị kinh doanh quốc tế (liên kết với ĐH KH&CN Lunghwa)

  3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Lunghwa

  Website: http:/english.lhu.edu.tw

  123.jpg

 • Tài chính (liên kết với ĐH KH&CN Lunghwa)

  3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Lunghwa

  Website: http:/english.lhu.edu.tw

  123.jpg

Subscribe to Kinh tế-Tài chính