Skip to main content
x
 • Công nghệ sinh học

  1.Giới thiệu chương trình

  Chương trình Chất Lượng Cao ngành Công nghệ sinh học đã tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ năm 2015. 

 • Công nghệ sinh học
  Kỹ sư ngành Công nghệ sinh học có thể làm việc ở các lĩnh vực: y dược, môi trường, nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, ...
 • Kỹ thuật hóa học
  Kỹ sư Hóa học có thể làm việc tại các công ty sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, hương liệu, phân bón, vật liệu xây dựng, khai thác - chế biến khoáng sản,...
 • Thống kê
  Sinh viên tốt nghiệp ngành Thống kê có thể làm việc trong cáccơ quan Thống kê nhà nước, các công ty về bảo hiểm, chứng khoán hoặc tham gia giảng dạy.
 • Toán ứng dụng
  Cử nhân Toán ứng dụng có thể giảng dạy Toán ở các trình độ và làm việc trong các ngành tài chính định lượng, phân tích bảo hiểm, phân tích số liệu, ...
Subscribe to Khoa học ứng dụng