Skip to main content
x

Trang chủ

  • Hội thảo quốc tế
    Về Tài chính và Kinh tế
    Lần thứ 5, năm 2018
  • Đại học Việt Nam đầu tiên
    được xếp hạng 4 sao/5 sao
    theo QS stars

Tin tức

Môi trường giáo dục xanh
Từ khi xây dựng Campus Tân Phong, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã có mục tiêu biến cơ sở này thành một công viên của Thành phố Hồ Chí Minh; hay công viên-trường học.
Thiết kế mạng năng lượng bền vững cho cộng đồng nông thôn
Giải pháp mạng lưới điện siêu nhỏ do TDTU đề xuất về tận dụng được các loại năng lượng xanh và phù hợp với đặc điểm của vùng nông thôn...
Hội thảo quốc tế về tài chính và kinh tế Lần thứ 5
Trong 74 công trình khoa học được gửi đến Hội thảo, có 37 công trình được chấp nhận đưa vào kỷ yếu, 21 công trình được chọn để báo cáo...
Tin khác >>

Sự kiện

Sự kiện khác >>

Sinh viên tốt nghiệp TDTU

Chuyên môn giỏi

Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp TDTU có việc làm trong năm đầu tiên.

Kỹ năng đa dạng

Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: tiếng Anh (IELTS 5.0), Tin học (MOS 750), Sinh tồn (bơi 50m), ...

Đạo đức chuẩn mực

Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.