Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc tuyển dụng nhân sự đợt 3 năm 2023, như sau:

1. Khối giảng dạy:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Điện - Điện tử

07 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

2

Khoa Công nghệ thông tin

09 Giảng viên

05 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

3

Khoa Dược

02 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

4

Khoa Kế toán

06 Giảng viên

05 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

5

Khoa Kỹ thuật công trình

03 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

6

Khoa Khoa học thể thao

04 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

7

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

02 Giảng viên

8

Khoa Khoa học ứng dụng

03 Giảng viên/ giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

9

Khoa Luật

02 Giảng viên

10

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Giảng viên

01 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

11

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

02 Giảng viên

12

Khoa Mỹ thuật công nghiệp

05 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

13

Khoa Ngoại ngữ

08 Giảng viên

02 Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

14

Khoa Quản trị kinh doanh

26 Giảng viên/Giảng viên cơ hữu 2/cố vấn

15

Khoa Tài chính Ngân hàng

03 Giảng viên

16

Khoa Toán - Thống kê

04 Giảng viên

17

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Giảng viên

18

Trung tâm Ngôn ngữ sáng tạo

04 Giảng viên Việt Nam

05 Giảng viên nước ngoài

19

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

08 Giáo viên

2. Khối nghiên cứu:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1

Khoa Công nghệ thông tin

02 Nghiên cứu viên

02 Trợ lý nghiên cứu viên

2 Khoa Kỹ thuật công trình 02 Nghiên cứu viên
3 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động 01 Nghiên cứu viên

4

Khoa Tài chính Ngân hàng

03 Nghiên cứu viên

5

Khoa Điện - Điện tử

02 Nghiên cứu viên

6

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

01 Nghiên cứu viên

7

Khoa Khoa học ứng dụng

01 Nghiên cứu viên

8

Khoa Lao động và Công đoàn

01 Nghiên cứu viên

9

Viện Công nghệ tiên tiến

08 Nghiên cứu viên

03 Trợ lý nghiên cứu viên

10

Khoa Quản trị kinh doanh

02 Nghiên cứu viên

11 Khoa Dược 01 Trợ lý nghiên cứu viên

3. Khối hành chính:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế

02 Chuyên viên

2 Ban Truyền thông và Quan hệ công chúng 01 Chuyên viên

3

Phân hiệu Khánh Hòa

01 Chuyên viên

01 Nhân viên kỹ thuật

4

Cơ sở Bảo Lộc

01 Nhân viên kỹ thuật

5

Ký túc xá

02 Chuyên viên

6

Phòng Quản trị thiết bị

01 Nhân viên kỹ thuật

01 Viên chức hành chính (cứu hộ)

01 Nhân viên cây xanh

7

Phòng Tài chính

02 Chuyên viên

8

Phòng Công tác học sinh - sinh viên

02 Chuyên viên

9

Phòng Tổ chức hành chính

03 Chuyên viên

10

Thư viện

02 Chuyên viên

11

Phòng Điện toán - Máy tính

02 Chuyên viên

12

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

01 Chuyên viên

13

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan

01 Phó hiệu trưởng

01 Chuyên viên

4. Phó trưởng khoa/trưởng bộ môn:

TT

Đơn vị tuyển

Chỉ tiêu

1 Khoa Quản trị kinh doanh

01 Phó trưởng khoa

2 Khoa Quản trị kinh doanh 02 Trưởng bộ môn

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (khối giảng dạy, khối nghiên cứu, khối hành chính): tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc (Phó trưởng khoa/Trưởng bộ môn): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/11/2023.

- Cách thức nộp hồ sơ:

  • Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  • Nộp hồ sơ online: tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: tuyendung@tdtu.edu.vn.