Skip to main content
x

Tuyển dụng viên chức giảng dạy Khoa môi trường và bảo hộ lao động

 • Bộ môn Bảo hộ lao động – 02 viên chức giảng dạy
 • Bộ môn Khoa học môi trường - 02 viên chức giảng dạy
 • Bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường - 01 viên chức giảng dạy
 • Yêu cầu chung: 
  • Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành Bảo hộ lao động. Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường.
  • Ưu tiên tuyển ứng viên tốt nghiệp tại các trường đại học uy tín nước ngoài, có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế. Đối với ngành Bảo hộ lao động: ưu tiên ứng viên tốt nghiệp loại giỏi từ Trường đại học Tôn Đức Thắng.
  • Có khả năng nghiên cứu độc lập và kinh nghiệm làm việc thực tế tối thiểu 02 năm tại các công ty lớn, công ty đa quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài, và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy trong các lĩnh vực an toàn lao động, quản lý môi trường và tài nguyên, xử lý chất thải.
  • Tiếng Anh: IELTS >= 5.5 hoặc tương đương, tin học văn phòng thành thạo.