Skip to main content
x

Tuyển dụng ứng viên có học vị Tiến sĩ trở lên ở tất cả các ngành

(Không hạn chế số lượng và thời điểm nhận hồ sơ)

  • Quốc tịch: Việt Nam hoặc nước ngoài; 
  • Tuổi làm việc: không hạn chế; tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và bảo đảm đủ sức khỏe để làm việc;
  • Thu nhập: theo thỏa thuận giữa hai bên (tùy đẳng cấp khoa học của ứng viên);
  • Thời hạn hợp đồng: 1 năm trở lên.
  • Loại hình công việc: giảng viên, giảng viên-nghiên cứu, hoặc nghiên cứu viên.
  • Thời hạn nhận hồ sơ: không giới hạn