Skip to main content
x

Tuyển dụng giảng viên tiếng Anh

  • Số lượng: 20
  • Yêu cầu chung:
    • Cử nhân hệ chính quy ngành tiếng Anh, loại khá trở lên;
    • Có chứng chỉ IELTS 7.0 / TOEFL PBT 243 / TOEFL CBT 600 / TOEFT IBT 96 / TOEIC 850 trở lên;
    • Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh;
    • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ sau đại học hoặc đang học các chương trình sau đại học (gửi kèm giấy tờ xác nhận).