Skip to main content
x

Tuyển dụng giảng viên Khoa quản trị kinh doanh

 • Bộ môn Cơ bản
  • Số lượng: 2
  • Yêu cầu: Thạc sĩ trở lên ngành kinh tế học, có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 3 năm và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Bộ môn Quản trị
  • Số lượng: 2
  • Yêu cầu: Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên sâu về nhân sự, chiến lược, có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 3 năm và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Bộ môn Marketing
  • Số lượng: 2
  • Yêu cầu: Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing, có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 3 năm và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Bộ môn Nhà hàng - Khách sạn
  • Số lượng: 2
  • Yêu cầu: Thạc sĩ trở lên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 3 năm và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Bộ môn Quản trị kinh doanh quốc tế
  • Số lượng: 2
  • Yêu cầu: Thạc sĩ trở lên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc Quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế tối thiểu 3 năm và/hoặc có kinh nghiệm giảng dạy.
 • Điều kiện chung:
  • Tiếng Anh IELTS >=5.5 hoặc tương đương, Tin học văn phòng thành thạo;
  • Ưu tiên tuyển tiến sĩ và những ứng viên có tiềm năng hoặc kinh nghiệm viết bài công bố quốc tế.