Skip to main content
x

Tạp chí thông tin và viễn thông của Đại học Tôn Đức Thắng được đưa vào Cơ sở dữ liệu trích dẫn của ASEAN

Ngày 01/11/2018, Hội đồng tuyển chọn của Hệ thống trích dẫn ASEAN (ASEAN Citation Index: ACI) đã thống nhất đưa Tạp chí thông tin và viễn thông (Journal of Information and Telecommunication: JIT) của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) vào cơ sở dữ liệu này, nâng tổng số tạp chí được liệt kê trong ACI lên 563.

JIT ra đời tháng 3/2017, là một trong hai (2) tạp chí tiếng Anh của TDTU, do Nhà xuất bản Taylor & Francis (Anh Quốc) xuất bản. Từ ngày ra mắt đến nay, JIT đã xuất bản 08 số, với tổng số 53 bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Đây là tạp chí có bình duyệt (peer reviewed), được xuất bản online và cho phép truy xuất miễn phí trên toàn thế giới. Link truy xuất tại đây: https://tandfonline.com/toc/tjit20/current

ACI là hệ thống trích dẫn của Cộng đồng ASEAN; được thành lập năm 2011; đến nay đã có hơn 73.000 bài báo được đưa vào cơ sở dữ liệu. Mục đích của ACI là tập hợp các công bố khoa học của các quốc gia thành viên để chia xẻ kết quả nghiên cứu ra phạm vi thế giới, đồng thời là cầu nối để đưa các công trình khoa học của ASEAN vào Cơ sở dữ liệu ISI và Scopus. Vì vậy, tiêu chuẩn tuyển chọn của ACI được xây dựng một cách chuẩn mực, tiệm cận với tiêu chuẩn của của các hệ thống trích dẫn uy tín hàng đầu thế giới; trong đó, hai tiêu chuẩn “cứng” để được vào ACI là: 1) phải là tạp chí bình duyệt; và 2) phải xuất bản định kỳ. 

Được đưa vào Cơ sở dữ liệu ACI chỉ sau 20 tháng ra đời, mục tiêu được liệt kê vào các Hệ thống trích dẫn ISI, Scopus sau 03 đến 05 năm của JIT là hoàn toàn khả thi. 

JIT-1.png
Trang chủ của JIT

 

JIT-2.png
JIT trong danh mục tạp chí của ACI