Skip to main content
x

Seminar: Một số nghiên cứu mới về thực vật và động vật tại Việt Nam

Từ 13:30 đến 15:30 ngày 15/09/2021.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.

Phòng Quản lý Phát triển Khoa học công nghệ - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo chương trình seminar định kỳ tháng 9/2021 như sau:

Thời gian: Từ 13:30 đến 15:30 ngày 15/09/2021.

Địa điểm: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, khách mời tham dự online.

Tại Seminar, TS. Phạm Văn Thế - thành viên nhóm nghiên cứu EEM-RG thuộc TDTU sẽ trình bày chuyên đề: Các giai đoạn phát triển vật hậu của Nhãn (Dimocarpus longan) theo thang BBCH.

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh và tiếng Việt.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học, các anh chị sinh viên quan tâm tham dự và trao đổi với diễn giả. Vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức trước ngày 12/09/2021.

Điện thoại: 028 37755037

Email: trinhminhtuan1@tdtu.edu.vn

Thông tin về diễn giả: TS. Thế là tác giả của gần 20 bài báo ISI (H-index: 7 theo WOS), với một số công bố tiêu biểu trên các tạp chí hàng đầu trong chuyên ngành: Scientia Horticulturae (Impact factor: 3.463), Annals of Applied Biology (Impact factor: 2.750), Parasitology Research (Impact factor: 2.403) và Phytotaxa (Impact factor: 1.168).