Skip to main content
x

Tọa đàm: Thiết lập mục tiêu – Quản trị cuộc đời

từ 9:30 đến 12:00 ngày 31/8/2018
Hội trường 6B, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Nội dung tọa đàm là trình bày của chuyên gia tâm lý Lê Văn Hiển về cách phân biệt mục tiêu, mục đích, ước mơ; từ đó hiểu được vai trò quan trọng của việc thiết lập mục tiêu cuộc sống. Chương trình còn hướng dẫn sinh viên các nguyên tắc, qui trình và các phương pháp hiệu quả để xây dựng mục tiêu một cách cụ thể, thực tế và khả thi.

Thời gian: từ 9:30 đến 12:00 ngày 31/8/2018;

Địa điểm: Hội trường 6B, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Thành phần tham dự: sinh viên TDTU tất cả các khoa và quí thày-cô có quan tâm;

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng công tác học sinh - sinh viên (A0003).