Skip to main content
x

How to respond to reviewers?

Từ 13:30 đến 15:00 ngày 12/03/2018
Phòng họp B, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.

Khoa tài chính-ngân hàng Đại học tôn Đức Thắng (TDTU) trân trọng giới thiệu buổi hội thảo với chủ đề: How to respond to reviewers?.

Nội dung: trao đổi kinh nghiệm về phương pháp trình bày bài bài báo khoa học cũng như cách thức trả lời phản hồi của các tạp chí trong quá trình gửi bài.

Diễn giả: Giáo sư Michael Dempsey, giảng viên cơ hữu Khoa tài chính-ngân hàng. GS. Dempsey đã có 18 bài báo ISI, 22 bài báo Scopus, có kinh nghiệm quản lý và giảng dạy lâu năm trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng.

Thời gian: từ 13:30 đến 15:00 ngày 12/03/2018;

Địa điểm: Phòng họp B, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;

Thành phần tham dự: mời thày, cô TDTU quan tâm tham dự.