Skip to main content
x

Cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển-2018”

14:30
Hội trường 2 A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Với mục đích sinh viên tìm hiểu về Thụy Điển, một đất nước kinh tế thị trường xã hội, phát triển bền vững và có đặc trưng là tính cách đổi mới-sáng tạo; khuyến khích các anh chị tích cực tham gia các cuộc thi học thuật, sáng tạo trong nước và trên thế giới, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Buổi phát động cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển-2018” với thông tin cụ thể sau:

Thời gian: từ 14:30 đến 16:00 ngày 27/09/2018;

Địa điểm: Hội trường 2 A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình có phần trình bày của ông Johan Alvin, phụ trách kinh tế và thương mại, Đại sứ quán Thụy Điển; đại diện một số đại học và doanh nghiệp Thụy Điển. Nội dung chính của chương trình gồm: giới thiệu về đất nước Thụy Điển, cơ chế khuyến khích sáng tạo tầm quốc gia và doanh nghiệp; giới thiệu hệ thống giáo dục sau đại học của Thụy Điển; thông tin về Cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển”.

Thành phần tham dự: sinh viên TDTU tất cả các Khoa.

Thông tin liên quan, vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng công tác học sinh - sinh viên (A0003).