Skip to main content
x

Chương trình diễn giả công chúng tháng 10/2018

9:00
Hội trường 2 A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau hơn 20 năm sinh sống và làm việc tại Canada và Hoa Kỳ; năm 2004, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ trở về quê hương Trà Vinh với vai trò là một nhà khoa học và doanh nhân thành đạt. Ông đã sáng lập công ty công nghệ cao đầu tiên của Tỉnh Trà Vinh. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ luôn mong muốn dùng năng lực điều hành doanh nghiệp và công nghệ đang sở  hữu để  khơi dậy  và phát triển nền công nghiệp của Tỉnh nhà; đồng thời, ông cũng góp phần nâng cao tiêu chuẩn chất lượng đời sống của địa phương ngày một tốt hơn bằng việc đóng góp cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho lao động địa phương và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong Chương trình diễn giả công chúng (Public Lectures) tháng 10/2018 của Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ sẽ trình bày về chủ đề “Khởi nghiệp công nghiệp, nông nghiệp 4.0”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:

Thời gian: 09:00 ngày 04/10/2018;

Địa điểm: Hội trường 2 A, TDTU; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Thày-cô, sinh viên TDTU. Khách ngoài TDTU có quan tâm vui lòng đăng ký cho Ban tổ chức chương trình trước ngày 03/10/2018 để tiện việc sắp xếp. Link đăng ký tại đây.