Skip to main content
x

Công tác xã hội

Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Gii thiu ngành:

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng vượt qua khó khăn, tự vươn lên và phát triển.

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo của trường đại học thuộc TOP 100 trường hàng đầu về đào tạo ngành Công tác xã hội trên thế giới. Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế. Thời gian thực hành nghề nghiệp chiếm tỉ lệ 30% của chương trình đào tạo.

Công tác xã hội là một nghề nghiệp của xã hội hiện đại, vì vậy, thị trường lao động – việc làm của ngành, nghề này rất rộng lớn.

2. Chương trình đào to:

Ngành: Công tác xã hội  - mã ngành: 7760101
Chương trình: Chương trình tiêu chun


 STT

Khi kiến thc

S tín ch

Chi tiết các môn hc/hc phn

1

Kiến thc giáo dc đi cương:  36  tín ch

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 91 tín ch

2.1

Kiến thức cơ sở

11

Nhập môn xã hội học, Tâm lý học đại cương, Ý nghĩa và định hướng học tập, Nhân viên công tác xã hội trong hệ thống pháp luật, Làm việc hiệu quả trong mối quan hệ xã hội

2.2

Kiến thức ngành

70

 

2.2.1

Kiến thức chung

9

CTXH: Sự kết nối Trái tim - Khối óc - Bàn tay, Thực tế nghề nghiệp, Sự phát triển của con người theo các giai đoạn, Phúc lợi kinh tế

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

61

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

51

Thực hành công tác xã hội 1 (cá nhân), CTXH cá nhân, CTXH nhóm, Những lý thuyết thực hành trong CTXH, Các chủ đề đặc biệt trong công tác xã hội, Phương pháp nghiên cứu công tác xã hội, Lý thuyết và thực hành tham vấn, Người khuyết tật, Nghiên cứu nâng cao về làm việc với cộng đồng, Thực hành CTXH 2 (nhóm), CTXH với người cao tuổi, Thực hành CTXH 3 (cộng đồng), CTXH với trẻ em, Hệ thống thông tin và truyền thông trong CTXH, Gia đình và bạo lực gia đình, So sánh các dịch vụ xã hội ở Đông Nam Á, CTXH trong lĩnh vực y tế, Chính sách xã hội

 

Các môn học tự chọn

10

 • Xây dựng lý thuyết trong thực hành, Chương trình an sinh xã hội
 • Sự phát triển dự án liên ngành toàn cầu, Những lý thuyết về văn hóa, xã hội trong CTXH, Sức khỏe tâm thần và bệnh tật
 • Đàm phán & giải quyết xung đột, Việc làm cho thanh niên đô thị, Lão khoa trong lĩnh vực xã hội

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

6

Khóa luận TN hoặc Quản lý stress với nhân viên xã hội, Ngôn ngữ ký hiệu, Quản lý trường hợp, CTXH với người HIV

3.Chun đu ra

 • Về kiến thức: Có kiến thức chuyên sâu về lý thuyết, phương pháp, tiến trình thực hành công tác xã hội; am hiểu về mối quan hệ của con người với môi trường xã hội.
 • Về kỹ năng chuyên môn: Có khả năng phân tích, đánh giá và xác định vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm xã hội và cộng đồng; kết nối nguồn lực; xây dựng và triển khai dự án phát triển cộng đồng.
 • Kỹ năng tin học: Thành thạo tin học ứng dụng trong công việc (Đạt chứng chỉ tin học MOS quốc tế 750 điểm).
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Có khả năng vận dụng tiếng Anh trong công việc (Đạt chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương).
 • Về thái độ và hành vi: tuân thủ quy điều đạo đức nghề nghiệp CTXH, có thái độ và hành vi đúng mực đối với ngành nghề, nơi làm việc, đồng nghiệp và đối tượng trợ giúp.

4.Trin vng ngh nghip

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân CTXH có thể làm việc tại:

 • Các trung tâm CTXH từ Trung ương tới địa phương;
 • Các cơ quan, đơn vị thuộc ngành lao động – xã hội;
 • Các tổ chức, đoàn thể: Đoàn-Hội thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn…;
 • Các trường học, bệnh viện cung cấp dịch vụ CTXH, tham vấn tâm lý;
 • Các cơ sở đào tạo CTXH, cơ sở nghiên cứu xã hội;
 • Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế;
 • Thành lập Trung tâm, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ CTXH.

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước