Skip to main content
x

Luật

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Giới thiệu ngành:

Khoa Luật – Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo luật học cho các chuyên ngành Luật Kinh doanh; Luật dân sự, luật kinh doanh quốc tế, luật hình sự. Ngành luật hiên đang là ngành học thu hút người học khá cao cho các cơ sở đào tạo. Với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu tư vấn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đang đặt ra sự cần thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn luật chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc đào tạo ngành luật với các chuyên ngành cụ thể còn mở ra cơ hội làm việc cho người học tại các cơ quan Nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp…

Chương trình đào tạo cử nhân luật có những đặc điểm cơ bản:

 • Chương trình xây dựng tiếp cận với thực tiễn. Trong chương trình đào tạo có nhiều môn học kỹ năng nghề nghiệp và thực tập nghề nghiệp;
 • Chương trình đào tạo dựa trên khung chương trình đào tạo luật học của các cơ sở đào tạo danh tiếng trong nước. Do đó, có sự tiếp cận tương tự với các cơ sở đào tạo uy tín;

2. Chương trình đào to:

Ngành: Luật  -mã ngành:  7380101
Chương trình: Chương trình tiêu chun


 STT

Khi kiến thc

S tín ch

Chi tiết các môn hc/hc phn

1

Kiến thc giáo dc đi cương:  37  tín ch

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

3

Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

1.7

Khoa học xã hội

5

Logic học, Kinh tế vi mô

2

Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 103 tín ch

2.1

Kiến thức cơ sở

12

Luật hiến pháp, Luật hành chính, Những vấn đề chung về luật dân sự, Phương pháp và kỹ năng luật học, Lý luận Nhà nước và Pháp luật

2.2

Kiến thức ngành

 

 

2.2.1

Kiến thức chung

65

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

53

Luật hình sự, Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế, Luật hợp đồng, Luật tố tụng hình sự, Công pháp quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật công ty, Luật lao động, Luật thương mại, Tư vấn thành lập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư, Luật đất đai, Pháp luật trọng tài thương mại, Luật thuế, Luật cạnh tranh, Luật sư và thực hành nghề luật, Kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn pháp luật (Kỹ năng thực hành 2), Luật WTO, Nghĩa vụ ngoài hợp đồng, Luật tố tụng dân sự

 

Các môn học tự chọn

12

 • Luật tố tụng hành chính, Luật hôn nhân và gia đình, Luật môi trường
 • Các hợp đồng thông dụng, Luật ngân hang
 • Luật phá sản, Luật biển, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
 • Lãnh thổ quốc gia và biên giới Việt Nam, Nghiệp vụ thực hành thuế

2.2.2

Kiến thưc chuyên ngành

16

 

Chuyên ngành Luật kinh tế

 

Các môn chung và môn bắt buộc

6

Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty, Pháp luật về xúc tiến thương mại, Luật chứng khoán

 

Các môn học tự chọn

10

Pháp luật thi hành án dân sự, Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động, Giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, Tập quán thương mại quốc tế, Luật kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp

Chuyên ngành Luật dân sự

 

Các môn chung và môn bắt buộc

6

Pháp luật thi hành án dân sự, Pháp luật về công chứng và giao dịch bảo đảm, Hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

 

Các môn học tự chọn

10

Tập quán thương mại quốc tế, Luật kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, Lễ tân ngoại giao

Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế

 

Các môn chung và môn bắt buộc

10

Pháp luật về phòng vệ thương mại, Tập quán thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế, Công ước Viena về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Luật hàng hải và vận tải đường biển

 

Các môn học tự chọn

6

Giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, Lễ tân ngoại giao, Đầu tư quốc tế, Nghiệp vụ lãnh sự

Chuyên ngành Luật hình sự

 

Các môn chung và môn bắt buộc

6

Luật hình sự chuyên sâu, Luật tố tụng hình sự chuyên sâu

 

Các môn học tự chọn

10

Tâm lý học tư pháp, Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự, Thi hành án hình sự, Khoa học điều tra hình sự, Kỹ năng soạn thảo văn bản tố tụng hình sự, Giám định pháp y, Tâm thần học tư pháp, Nghiệp vụ thư ký tòa án

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

6

Khóa luận tốt nghiệp hoặc Pháp luật về quản trị công ty, Kỹ năng soạn thảo văn bản trong tố tụng dân sự (Luật kinh tế) hoặc Kỹ năng soạn thảo văn bản trong tố tụng dân sự, Chứng cứ trong tố tụng dân sự (Luật dân sự) hoặc Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế, Đàm phán hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (Luật kinh doanh quốc tế) hoặc Tội phạm học, Lý luận định tội (Luật hình sự)

3.Chun đầu ra

Tốt nghiệp ngành Luật, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Hiểu và có khả năng ứng dụng kiến thức của luật học và các quan điểm lý thuyết về luật học ở các lĩnh vực pháp luật cụ thể như pháp luật dân sự, pháp luật hình sự – hành chính, pháp luật kinh doanh và pháp luật quốc tế;
 • Hiểu và có khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng và các công việc thực tế;
 • Hiểu và có năng lực ứng dụng kiến thức lý thuyết của ngành luật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp vào việc nhận định các hiện tượng pháp lý và định ra phương pháp giải quyết;
 • Năng lực phát hiện các vấn đề pháp lý trong một tình huống cụ thể và phương pháp giải quyết độc lập;
 • Tư duy phản biện thông qua đọc tài liệu, văn bản pháp luật và đặt câu hỏi về các vấn đề pháp lý phát sinh;
 • Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

4.Trin vng ngh nghip

 • Người học có thể làm việc ở các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính… như Tòa án, Viện kiểm sát, công an, Ủy ban nhân dân các cấp… Tại tòa án, người học có cơ hội làm việc với tư cách thư ký tòa để phát triển thành thẩm phán trong các lĩnh vực như kinh tế, dân sự, lao động…;
 • Người học có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư cách là luật sư tư vấn nội bộ (lawyer In house); làm việc ở phòng nhân sự, hành chính…;
 • Làm việc với tư cách luật sư độc lập (sau khi tốt nghiệp thêm chứng chỉ đào tạo luật sư và có giấy phép hành nghề luật sư…);
 • Làm việc trong các công ty tư vấn luật.