Skip to main content
x
 • Kỹ thuật công trình xây dựng

  1.Giới thiệu chương trình

  Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo các kỹ sư xây dựng công trình có trình độ đại học với kiến thức tổng hợp để có thể đảm nhận được các công tác thiết kế, thi công, giám sát, lập dự án, tính toán khối lượng dự toán công trình và đi sâu nghiên cứu về kỹ thuật xây dựng.

 • Kiến trúc
  Làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc-xây dựng, viện nghiên cứu kiến trúc, ban quản lý các dự án, cơ quan quản lý kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị, ...
 • Quy hoạch vùng và đô thị
  Làm việc tại các viện quy hoạch, nghiên cứu, các công ty tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị, tư vấn kiến trúc, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của nhà nước và tư nhân, ...
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  Chuyên gia thiết kế, giám sát và thi công các công trình cầu đường, sân bay; lập dự toán công trình tại các công ty tư vấn xây dựng giao thông; thiết kế, giám sát, thi công tại các ban quản lý dự án giao thông, ...
 • Kỹ thuật xây dựng
  Chuyên gia thiết kế hoặc giám sát công trình xây dựng: tính toán kết cấu công trình; lập dự toán công trình; quản lý thi công các công trình xây dựng tại các công ty tư vấn xây dựng, công ty xây dựng,...
Subscribe to Xây dựng