Skip to main content
x
 • Việt Nam học-Chuyên ngành Việt ngữ học

  Đang cập nhật...

 • Việt Nam học-Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch

  1.Giới thiệu chương trình

 • Ngôn ngữ Anh

  1.Giới thiệu chương trình

  Tiếng Anh có một vai trò quan trong trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tiếng Anh là ngôn ngữ giúp kết nối toàn cầu trong hợp tác và đầu tư ở mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, thương mại, công nghệ, du lịch, v.v. Do vậy, sứ mệnh của Khoa Ngoại Ngữ là trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ, văn hóa Anh, Mỹ, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm để sinh viên có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm quốc tế.

 • Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung-Anh
  Phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, điều phối du lịch, chuyên viên hợp tác quốc tế, giảng dạy tiếng Anh và tiếng Trung.
 • Ngôn ngữ Trung Quốc-Chuyên ngành Trung Quốc
  Phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, giảng dạy tiếng Trung, chuyên viên tư vấn, hợ tác quốc tế, ...
Subscribe to Xã hội-Nhân văn