Skip to main content
x

Quy hoạch vùng và đô thị

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Giới thiệu ngành:

Ngành quy hoạch vùng và đô thị đào tạo những chuyên gia đầu ngành về quản lý, sử dụng và khai thác đô thị; quản lý dự án xây dựng và quản lý phát triển đô thị mới. Với những mục tiêu này, chúng ta sẽ giảm bớt được những thất thoát trong những quyết định đầu tư quy hoạch không đúng mục đích, khai thác, sử dụng đô thị và quản lý đô thị tốt hơn.

2. Chương trình đào tạo


STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    42 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

3

Nhập môn xây dựng

2.2

Kiến thức ngành

 

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

99

 • Nguyên lý thiết kế kiến trúc, Kỹ thuật trong kiến trúc, Đồ án kiến trúc 1, Lịch sử đô thịT, Họa thất quy hoạch 1, Đồ án kiến trúc 2, Thông tin địa lý và phân tích, Đồ án quy hoạch 1
 • Nhập môn quy hoạch, Hệ thống thông tin địa lý cho quy hoạch, Thách thức trong quy hoạch, Đồ án quy hoạch 2, Đồ án quy hoạch 3, Đồ án quy hoạch 4, Quy hoạch giao thông đô thị & cơ sở hạ tầng, Làm việc nhóm và đàm phán cho các nhà quy hoạch, Chính sách đô thị và các loại luật liên quan, Thiết kế đô thị, Quy hoạch phát triển bất động sản, Lý thuyết quy hoạch nâng cao, Quy hoạch phát triển kinh tế vùng, Phát triển đô thị bền vững, Phương pháp nghiên cứu ứng dụng, Quản lý di sản văn hóa, Đồ án quy hoạch 5, Các công cụ đánh giá và phân tích môi trường, Quy hoạch cộng đồng và sự tham gia

 

Các môn học tự chọn

16

 • Kinh tế định lượng và phân tích kinh doanh, Quản lý dự án
 • Môi trường và xã hội, Xã hội học đô thị
 • Đồ án quy hoạch 6

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

 • SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4

Môn Tốt nghiệp

10

Đồ án tổng hợp/Đồ án tốt nghiệp

3.Chuẩn đầu ra

 • Tốt nghiệp ngành Quy hoạch và quản lý đô thị,  sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:
 • Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
  • Đào tạo ra các Kỹ sư quy hoạch có khả năng phân tích – tổng hợp, ứng dụng khoa học công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch vùng và đô thị;
  • Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế (xếp hạng Top 100 thế giới), cung cấp kiến thức cơ sở: kiến trúc – xây dựng, chuyên ngành: quy hoạch và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị
  • Đội ngũ giảng viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, có học vị và trình độ chuyên môn cao
  • Cơ hội làm việc tại các Cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch, Viện quy hoạch, Viện nghiên cứu, các Công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, tư vấn kiến trúc và ban quản lý dự án các cấp
  • Đặc trưng cơ bản của ngành quy hoạch Trường đại học Tôn Đức Thắng: NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO
  • Kỹ sư quy hoạch vùng và đô thị có thể làm việc tại các viện quy hoạch, nghiên cứu, các công ty tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị, tư vấn kiến trúc, làm việc trực tiếp cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của nhà nước và tư nhân, tham gia bộ máy quản lý đô thị các cấp của địa phương, tham gia giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn.

4.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư quy hoạch vùng và đô thị có thể làm việc tại các viện quy hoạch, nghiên cứu, các công ty tư vấn trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đô thị, tư vấn kiến trúc, làm việc trực tiếp cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của nhà nước và tư nhân, tham gia bộ máy quản lý đô thị các cấp của địa phương, tham gia giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn.

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước