Skip to main content
x

Quản trị kinh doanh-Chuyên ngành quản trị nhân sự

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Giới thiệu ngành:

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự được xây dựng với phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp thực tiễn. Chương trình cập nhật đầy đủ kiến thức, kỹ năng kinh doanh cần thiết giúp sinh viên có năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, nâng cao năng lực quản lý nhân sự/quản trị nguồn nhân lực; cũng như phát triển bản thân, tự thân lập nghiệp, sẵn sàng đảm nhận tốt các vị trí then chốt tại doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chương trình Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự đào tạo cho sinh viên các kiến thức kỹ năng:

 • Hiểu biết về pháp luật và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực nhân sự.
 • Kiến thức tổng quan và chuyên sâu về nhân sự, hiểu rõ mối quan hệ tương tác giữa con người với con người trong tổ chức, công ty.
 • Cách thức triển khai công tác về điều hành, quản lý hành chính - nhân sự, thực hiện các chính sách lao động.
 • Kiến thức liên quan đến quản trị nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, đánh giá thành tích CB-CNV.
 • Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng lắng nghe, khả năng làm việc chịu được áp lực cao và nghệ thuật lãnh đạo.
 • Kỹ năng tuyển dụng nhân sự hiệu quả, kỹ năng quản lý con người.

2.Chương trình đào tạo

Ngành Quản trị Kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Nhân sự (chất lượng cao) -mã ngành: 7340101
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn.


 STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    38 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, Cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Khoa học tự nhiên

3

Toán kinh tế

1.5

Kỹ năng hỗ trợ

4

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững

1.6

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn Giáo dục thể chất.

1.7

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần Giáo dục Quốc phòng

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  92 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

    27

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý quản trị, Luật công ty, Nguyên lý Marketing, Quản trị tài chính

2.2

Kiến thức ngành

   65

 

 

Các môn ngành

  55

 • Chuyên đề định hướng nghề nghiệp – QTNNL, Quản trị nguồn nhân lực, Đàm phán thương lượng trong kinh doanh , Tâm lý học quản lý, Sự đa dạng trong môi trường làm việc, Luật lao động, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực , Quản lý lương và hiệu quả công việc, Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu
 • Thực tập nghề nghiệp 1 (QTNNL), Thực tập nghề nghiệp 2 (QTNNL), Năng lực hành vi về lãnh đạo, Năng lực hành vi về kinh doanh, Năng lực hành vi về tương tác với con người, Năng lực chuyên môn về con người, Năng lực chuyên môn về tổ chức, Năng lực chuyên môn về môi trường làm việc, Thương mại điện tử, Quản trị nguồn nhân lực quốc tế, Hành vi tổ chức.

 

Tập sự nghề nghiệp

2

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

 

Môn tốt nghiệp

8

SV làm khóa luận hoặc tham gia các học thay thế tốt nghiệp

3.Chuẩn đầu ra

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra :

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word/Excel/Powerpoint)
 • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình.
 • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn.

4.Triển vọng nghề nghiệp

 • Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự có cơ hội được nhận vào các vị trí tuyển dụng với vai trò phụ trách nhân sự, quản lý các phòng ban bộ phận hoặc các vị trí điều hành trong các công ty, tập đoàn. Chuyên viên tư vấn về lĩnh vực nhân sự...
 • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể từng bước tiếp quản doanh nghiệp gia đình, hoặc khởi nghiệp bằng cách chung vốn lập công ty để thực hiện ý tưởng và chiến lược kinh doanh của riêng mình.