Skip to main content
x

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Gii thiu ngành:

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu bao gồm việc thiết kế, xây dựng, vận hành toàn bộ hạ tầng truyền tải thông tin và thiết kế, xây dựng, quản trị toàn bộ hệ thống và mạng máy tính, quản trị người sử dụng, giám sát và điều phối các hoạt động khác liên quan đến toàn bộ hệ thống, mạng máy tính. Ngày nay, hầu hết các hệ thống máy tính của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và máy tính của người sử dụng cá nhân đều được kết nối để có thể truyền nhận được dữ liệu qua lại lẫn nhau. Các công việc hàng ngày sẽ bị ngưng trệ nếu hệ thống truyền thông và mạng máy tính gặp sự cố dẫn đến hoạt động không ổn định hoặc ngừng hoạt động. Do đó, có thể nói hệ thống truyền thông và mạng máy tính là một yếu tố cốt lõi, quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 (industry 4.0) với hạt nhân cốt lõi là Internet của vạn vật (Internet of Things) và điện toán đám mây (Cloud Computing) đang phát triển mạnh thúc đẩy nhu cầu nhân lực về ngành truyền thông và mạng máy tính tại thời điểm hiện tại cũng như sau này.

2. Chương trình đào to:

Ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu - mã ngành: 7480102
Chương trình: Chương trình tiêu chun

Nội dung chương trình ngành Truyền thông và Mạng máy tính được triển khai trong 08 học kỳ chính. Tuy nhiên, tùy vào sức học của mình mà các em có thể học vượt. Chương trình học được bố trí xen kẻ giữa lý thuyết và thực hành đảm bảo sinh viên ra trường có đầy đủ kỹ năng chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp.

Chương trình đạo tạo được xây dựng theo hướng nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.


 STT

Khi kiến thc

S tín ch

Chi tiết các môn hc/hc phn

1

Kiến thc giáo dc đi cương:  44  tín ch

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Khoa học tự nhiên

12

Giải tích ứng dụng cho CNTT, Đại số tuyến tính cho CNTT, Xác suất và thống kê ứng dụng cho Công nghệ thông tin

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 92 tín ch

2.1

Kiến thức cơ sở

12

Phương pháp lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1, Cấu trúc rời rạc

2.2

Kiến thức ngành

73

 

2.2.1

Kiến thức chung

13

Tổ chức máy tính, Nhập môn hệ điều hành, Nhập môn Mạng máy tính, Thực tập nghề nghiệp

2.2.2

Kiến thức chuyên ngành

60

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

24

Toán tổ hợp và đồ thị, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2, Giao thức và Mạng máy tính, Bảo mật mạng, Nhập môn Bảo mật máy tính, Dự án Công nghệ thông tin 1, Lập trình mạng căn bản

 

Các môn học tự chọn

36 hoặc 27(trường hợp làm Khóa luận tốt nghiệp)

 • Tính toán không dây, Mạng đa phương tiện và di động, Tính toán song song, Lập trình song song và đồng thời, Giải thuật phân tán và song song, Kiến trúc vi xử lý đa nhân, Kiến trúc Internet, Truyền dữ liệu, Phân tích lưu lượng mạng
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý văn bản trên Web, Xử lý dữ liệu lớn, Khai thác dữ liệu và Khai phá tri thức, Mô hình không chắc chắn, Hệ thống thương mại thông minh, Trò chơi di động, Mạng máy tính nâng cao, Hệ thống hỗ trợ truyền thông liên tục, Kiến trúc máy tính nâng cao, Nhập môn các hệ thống phân tán, Phân tích hiệu suất hệ thống máy tính, Chuyên đề Công nghệ phần mềm, Nhập môn Xử lý ảnh số, An toàn mạng không dây và di động, Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng
 • Nhập môn Học máy, Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, Quản trị hệ thống thông tin, Phát triển hệ thống thông tin doanh nghiệp, Hệ cơ sở dữ liệu, Phân tích và thiết kế yêu cầu, Nhập môn Bảo mật thông tin, Phát triển ứng dụng di động, Phát triển phần mềm trên nền tảng tiến hóa, Lập trình web và ứng dụng

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

3 hoặc 12(trường hợp làm Khóa luận tốt nghiệp)

Dự án Công nghệ thông tin 2 hoặc Khóa luận tốt nghiệp

3.Chun đu ra

Tốt nghiệp ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Bơi lội: 50m
 • Được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất và quốc phòng
 • Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng nghiên cứu và khám phá tri thức
 • Kỹ năng tự học và học suốt đời
 • Kỹ năng mềm: viết và trình bày; đàm phán và thương lượng; làm việc nhóm
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: tích luỹ đủ 136 tín chỉ với các khối kiến thức như sau:
  • Kiến thức giáo dục đại cương
  • Ngoại ngữ
  • Kỹ năng hỗ trợ
  • Kiến thức chung của nhóm ngành
  • Kiến thức cơ sở ngành
  • Kiến thức chuyên ngành
  • Tốt nghiệp

4.Trin vng ngh nghip

Kỹ sư Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu được đào tạo và tích lũy các kỹ năng cần thiết để được tuyển dụng với các vai trò sau:

 • Quản trị hệ thống mạng
 • Lập trình hệ thống mạng
 • Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính
 • Kỹ sư mạng
 • Quản trị & Giám sát an ninh mạng
 • Quản trị dự án mạng
 • Cán bộ chuyên trách tại các cơ quan nhà nước

Sinh viên sau khi ra trường có nền tảng kiến thức vững chắc và khả năng nghiên cứu khoa học để có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Các sinh viên giỏi có thể được xét học chuyển tiếp lên bậc đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ của Khoa CNTT, Trường đại học Tôn Đức Thắng

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước