Skip to main content
x

Kế toán

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Giới thiệu ngành:

Kế toán, kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế – tài chinh thuần túy, mà đã trở thành một lĩnh vực dịch vụ, một nghề nghiệp được thừa nhận trong nền kinh tế thị trường. Là một người kế toán, vai trò của bạn rất quan trọng trong việc chuyển tải những thông tin kinh doanh đến các bên liên quan làm nền tảng cho những quyết định chiến lược. Những kế toán viên đưa ra lời tư vấn chiến lược quan trọng về những vấn đề tài chính doanh nghiệp và cá nhân, tuân thủ các quy định luật pháp. Rất nhiều kế toán viên trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp vì họ có được những khả năng nhận định và phân tích các thông tin tài chính, vận hành của doanh nghiệp. Khi Việt Nam gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu tuyển dụng những kế toán viên với kiến thức kinh doanh sắc bén, khả năng giải trình và truyền đạt thông tin tài chính sẽ càng tăng cao. Chương trình Cử nhân Kế toán sẽ giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy thử thách này. Chương trình bao gồm những lĩnh vực đa dạng của kế toán như: kế toán tài chính và quản trị, quản lý tài chính, thuế, kiểm toán, và luật thương mại. Bạn cũng sẽ được mở rộng kiến thức của mình trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác như marketing, kinh tế và tài chính, quản lý và khởi nghiệp.

2. Đc đim ca chương trình đào to:

Chương trình đào tạo được cập nhật, điều chỉnh theo xu thế hội nhập, tham khảo chương trình của các Trường Đại học thuộc Top 100 của thế giới đ kết hp tinh hoa ca các nn giáo dc tiên tiến trên thế gii và đc thù ca giáo dc Vit Nam, nhm to môi trường giáo dc toàn din, cht lượng, gn kết cht ch gia Nhà trường – Sinh viên và Doanh nghip, vi mc tiêu chương trình là sinh viên phi “Gii lý thuyết, vng thc hành, nhanh thành đt”. Đặc biệt, khoa đã triển khai chương trình “C nhân kế toán cht lượng cao” với phương pháp tổ chức và vận hành chương trình đào tạo tiên tiến có lồng ghép các môn học được cấp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế của các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế uy tín như Viện kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW), Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) mang lại cơ hội tốt cho sinh viên phát triển nghề nghiệp tại các công ty đa quốc gia.

3. Chương trình đào to:

Ngành: Kế toán  - mã ngành: 7340301
Chương trình: Chương trình tiêu chun

 STT

Khi kiến thc

S tín ch

Chi tiết các môn hc/hc phn

1

Kiến thc giáo dc đi cương:  43  tín ch

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Khoa học tự nhiên

7

Toán kinh tế, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế

1.5

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.6

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.7

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thc giáo dc chuyên ngành: 95 tín ch

2.1

Kiến thức cơ sở

30

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

27

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Luật kinh doanh, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý quản trị, Thuế trong doanh nghiệp, Lý thuyết tài chính và tài chính doanh nghiệp, Nghiên cứu định lượng trong kế toán

 

Các môn học tự chọn

3

Ngân hàng thương mại 1, Nguyên lý Marketing

2.2

Kiến thức ngành

57

 

 

Kiến thức chuyên  ngành

 

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

51

Chuyên đề 1, Kế toán tài chính 1, Chuyên đề 2, Kế toán tài chính 2, Kế toán tài chính 3, Kế toán quản trị 1, Kế toán thuế và khai báo thuế, Hệ thống thông tin kế toán, Kiểm toán 1, Kế toán quốc tế, Kế toán quản trị 2, Kế toán mô phỏng, Báo cáo tài chính và trách nhiệm xã hội, Kiểm toán 2, Chuyên đề 3

 

Các môn học tự chọn

6

Kế toán hành chính sự nghiệp, Kiểm toán nội bộ, Kế toán ngân hàng, Kế toán tập đoàn

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

2.4

Khóa luận TN hoặc tự chọn chuyên ngành

4

Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực hành chuyên môn nghề nghiệp

4. Chun đu ra:

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Kế toán, sinh viên đã tích  lũy những kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để có thể thiết lập nghề nghiệp tương lai của mình với một trong các lĩnh vực kế toán năng động, gồm: Kiểm toán, Kế toán Tài chính, Kế toán thuế, Kế toán Quản trị, Kế toán Chi phí, Lập Kế hoạch và Quản lý Tài chính, Tư vấn Quản lý, Chứng khoán và Quỹ đầu tư, Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

  • Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;.
  • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
  • Các kỹ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập CV và trả lời phỏng vấn, kỹ năng phân tích và ra quyết định.

5.Trin vng ngh nghip:

SV tốt nghiệp ngành Kế toán có đủ khả năng và tự tin làm Kế toán, kiểm toán tại: Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các công ty kiểm toán độc lập trong nước và quốc tế, đặc biệt là cơ hội làm việc tại các công ty đa quốc gia, các công ty kiểm toán quốc tế với các chức danh:

  • Kế toán thuế, Kế toán tài chính, Kế toán quản trị;
  • Kế toán khu vực công, Kế toán ngân hàng;
  • Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán nhà nước;
  • Tư vấn kế toán – tài chính, Tư vấn kế toán – Thuế;
  • Hoặc trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng viên ngành Kế toán tại các Trường, Viện, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán.

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước