Skip to main content
x

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1. Giới thiệu ngành

TDTU là trường duy nhất ở khu vực phía Nam đào tạo ngành Cấp thoát nước và Môi trường nước với hệ thống kiến thức về xử lý nước thiên nhiên và nguồn nước ô nhiễm; thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình. Ngoài các đợt tham quan học tập thực tế tại doanh nghiệp; sinh viên còn được tham gia các đề tài, dự án thực tế để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn.

2. Chương trình đào tạo

Ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường – mã ngành :  7510406
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn.

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    42 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Khoa học tự nhiên

20

Hóa đại cương 1, Hóa đại cương 2, Thí nghiệm Hóa đại cương 1, Thí nghiệm Hóa đại cương 2, Vật lý tính toán 1, Vật lý tính toán 2, Thí nghiệm Vật lý tính toán 1, Thí nghiệm Vật lý tính toán 2, Hình học giải tích và đại số 1, Hình học giải tích và đại số 2, Hình học giải tích và đại số 3, Phương trình vi phân sơ cấp

1.5

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.6

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.7

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

9

Cơ học kỹ thuật: Tĩnh học, Vẽ kỹ thuật và hình họa, Vật liệu, Thủy động lực học

2.2

Kiến thức ngành

85

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

49

 • Giới thiệu ngành Khoa học môi trường, Quá trình công nghệ môi trường, Autocad
 • Xử lý nước cấp, Cấp thoát nước trong nhà, Thí nghiệm quá trình công nghệ môi trường, Địa chất công trình và địa chất thủy văn, Thủy văn môi trường, Hóa học nước, Vi sinh vật nước thải, Xử lý nước thải, Mạng lưới cấp và thoát nước, Kinh tế xấy dựng, ứng dụng tin học trong ngành cấp thoát nước, Công trình thu nước và trạm bơm, Trắc địa và thực tập trắc địa, Phân tích môi trường, Thiết kế hệ thống thủy lực

 

Các môn học tự chọn

22

 • Nhóm tự chọn Kỹ thuật 1: Cấp thoát nước thủy lợi, Thống kê kỹ thuật, Phương pháp tính toán trong kỹ thuật môi trường, Quản lý mạng lưới cấp thoát nước, Tự động hóa Cấp thoát nước, Kỹ thuật an toàn, An toàn trong xây dựng, Thiết kế và quy hoạch môi trường, Kỹ thuật thi công & tổ chức thi công
 • Nhóm tự chọn Thiết kế 4: Đồ án thiết kế mạng lưới cấp và thoát nước, Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải, Đồ án thiết kế công trình thu nước và trạm bơm, Đồ án thiết kế cấp thoát nước công trình
 • Nhóm tự chọn Thực hành 3: Thực hành vận hành các công trình trong trạm xử lý nước cấp, Thực hành vân hành các công trình trong trạm xử lý nước thải, Thực hành lắp đặt đường ống CTN và thiết bị vệ sinh trong CT, Thực hành lắp đặt đường ống cấp thoát nước ngoài nhà, Thực hành lắp đặt, vận hành máy bơm
 • Nhóm tự chọn Bền vững 2: Sinh thái học ứng dụng, Độc học môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học, Đánh giá tác động môi trường, Năng lượng và môi trường, Quản lý tài nguyên nước, Quan trắc môi trường, Khoa học xã hội và hành vi, Quy hoạch đô thị, Kiến trúc dân dụng & Công nghiệp
 • Nhóm tự chọn chuyên ngành: Đồ án kỹ thuật 1, Đồ án kỹ thuật 2

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

 • SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4

Môn tốt nghiệp

10

Đồ án kỹ thuật 1, 2 hoặc khóa luận TN

3. Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
 • Ngoại ngữ: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: tính toán thiết kế các công trình đơn vị trong hệ thống xử lý; vận hành các quá trình công nghệ trong nhà máy xử lý; phân tích các chỉ tiêu môi trường, quản lý dự án.

4. Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật môi trường có thể công tác tại các đơn vị: công ty cấp thoát nước, xây dựng; bộ phận quản lý môi trường của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, Sở/Phòng Tài nguyên môi trường. Số lượng kỹ sư hàng năm được đào tạo không đủ cung cấp cho nhu cầu nhân lực hiện nay tại các đơn vị ở các vị trí như: thiết kế, thi công, vận hành và quản lý công trình trong các hệ thống cấp, thoát nước; xử lý nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp; xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất.

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước