Skip to main content
x

Bảo hộ lao động

Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Tiêu chuẩn

1.Giới thiệu ngành:

Ngành Bảo hộ lao động (Occupational Safety and Health) đạo tạo sinh viên trở thành kỹ sư trong lĩnh vực an toàn, sức khỏe nghề nghiệp (OHS). Kỹ sư OHS có năng lực tư vấn, tham mưu và triển khai cho doanh nghiệp các giải pháp về kỹ thuật,quản lý, và huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho người lao động và tài sản cho doanh nghiệp. Kỹ sư OHS làm việc trong tất cả các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, không phân biệt loại hình sản xuất kinh doanh.

Chương trình đạo tạo kỹ sư được thiết kế với hơn 40% thời lượng sinh viên được học tại doanh nghiệp, phòng thí nghiệm, thực hành với sự tham gia giảng dạy của đội ngũ các nhà khoa học trong lĩnh vực OHS và các chuyên gia OHS đang làm việc tại doanh nghiệp.

2. Chương trình đào tạo

Ngành : Bảo hộ lao động  - mã ngành: 7850201
Chương trình: Chương trình tiêu chuẩn

STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    42 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

15

Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định

1.3

Cơ sở tin học

4

Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel

1.4

Khoa học tự nhiên

6

Toán B, Hóa đại cương 1, Hóa đại cương 2

1.5

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.6

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC

1.7

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần GDQP

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  94 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

20

Sinh hóa học, Từ tế bào đến các cơ quan trên cơ thể, Phân tích dữ liệu khoa học, Nguyên lý sinh học người, Kỹ thuật nhiệt, Thủy động lực học, Kỹ thuật điện B, Giới thiệu quản lý nguồn nhân lực, Cơ khí đại cương, Tâm lý học đại cương

2.2

Kiến thức ngành

 

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

74

 • Tổng quan OHS, Khoa học an toàn lao động
 • Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và vận chuyển, An toàn thiết bị chịu áp lực, Kỹ thuật an toàn, An toàn trong xây dựng, Kỹ thuật an toàn điện, Sức khỏe nghề nghiệp, Vệ sinh lao động và độc chất học 1, Hiểu biết về hành vi sức khỏe, Nhân tố con người, Nghiên cứu và đánh giá sự can thiệp trong OHS, Vệ sinh lao động và độc chất học 2, Quan hệ lao động, Kỹ thuật an toàn cơ khí, Luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS), Economics, Quản lý cháy nổ, Phương tiên bảo vệ cá nhân, Thực hành sản xuất bền vững, Quản lý rủi ro, Thực hành ứng phó sự cố khẩn cấp trong OHS, Phương pháp nghiên cứu ứng dụng, Đồ án nghiên cứu công nghiệp trong khoa học OHS, Quản trị xung đột công sở, Hành vi tổ chức

 

Các môn học tự chọn

18

 • Giới thiệu ngành Khoa học môi trường, Hệ vận động của con người, Các yếu tố vật lý trong hệ thống sinh học, Gene, tế bào và sự tiến hóa, Hóa sinh và sinh học phân tử, Giải phẫu và sinh lý học dược phẩm
 • Quá trình công nghệ môi trường, Kỹ thuật chống ồn rung - Kỹ thuật ánh sáng, Công ước khung quốc tế về biến đổi khí hậu & quản lý môi trường, Công cụ phân tích và đánh giá môi trường
 • Luật và chính sách môi trường, Phân tích rủi ro trong quản lý môi trường, An toàn phóng xạ & Không gian hạn chế, Phân tích số liệu môi trường
 • Xử lý nước thải, Năng lượng và môi trường, Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, Khoa học, chính sách và kinh tế trong tái chế, Quản lý tài nguyên môi trường
 • Đồ án kỹ thuật 1, Đồ án kỹ thuật 2

2.3

Tập sự nghề nghiệp

4

 • SV thực hiện từ 2- 4 tháng học kì làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư

2.4

Môn tốt nghiệp

10

Khóa luận TN hoặc đồ án kỹ thuật 1, 2

3.Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
 • Ngoại ngữ: IELTS 5.0 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.
 • Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, làm việc độc lập, quản lý dự án.
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ và tổ chức, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động.

4.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư OHS có đầy đủ năng lực làm ở các vị trí sau trong tất cả các doanh nghiệp:

 • Tư vấn xây dựng hệ thống OHS theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Vận hành và đánh giá hệ thống OHS
 • Quản lý rủi ro trong lao động
 • Đánh giá viên các hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, môi trường doanh nghiệp

Hiện nay 100% sinh viên ra trường có việc làm đúng chuyên ngành; hơn 50% sinh viên có việc làm vào năm cuối hoặc được doanh nghiệp tuyển chọn ngay từ khi còn học tại Trường.

***Chương trình đào tạo của khóa Tuyển sinh 2014 về  trước