Skip to main content
x

Luật

Khoa giảng dạy
Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Chất lượng cao

1.Giới thiệu chương trình

Khoa Luật – Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chương trình chất lượng cao cho chuyên ngành Luật Kinh doanh. Ngành luật hiện đang là ngành học thu hút người học khá cao cho các cơ sở đào tạo. Riêng chuyên ngành Luật Kinh doanh đang thu hút người học do cơ hội tìm kiếm việc làm cao và có thu nhập tốt sau khi tốt nghiệp. Với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu tư vấn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đang đặt ra sự cần thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ tư vấn luật chất lượng cao.

Chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao chuyên ngành luật kinh doanh có những đặc điểm cơ bản: 

 • Chương trình xây dựng tiếp cận cao với thực tiễn. Trong chương trình đào tạo có đến hơn 1/3 nội dung là các môn học kỹ năng nghề nghiệp và thực tập nghề nghiệp;
 • Chương trình đào tạo dựa trên khung đào tạo luật học chung. Do đó, người học vẫm đảm bảo kiến thức cơ bản và tốt nhất cho một cử nhân luật nói chung. Vì vậy, cơ hội nghề nghiệp được mở rộng, không chỉ bó hẹp trong chuyên ngành luật kinh doanh mà còn có thể phát triển phần luật dân sự, hình sự…;
 • các hợp phần về chuyên ngành luật kinh doanh đảm bảo cho người học có thể hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp.

2.Điểm khác biệt của chương trình Chất lượng cao

Chương trình đào tạo chuyên ngành Luật kinh doanh hệ chất lượng cao có sự khác biệt với chương trình đào tạo luật học thông thường ở những điểm sau:

 • Chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường đào tạo rất sâu các hợp phần cơ bản cho ngành luật để tạo kiến thức vững chắc cho người học như pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, pháp luật thương mại… so sánh với các chương trình đào tạo ở các cơ sở đào tạo khác hoặc so sánh với chương trình đào tạo của các lớp học đại trà, các hợp phần cơ bản này có lượng tín chỉ đào tạo tăng thêm 1/3;
 • Chương trình đào tạo chất lượng cao tăng cường các học phần thực hành nghề nghiệp. Kể từ học kỳ 4, người học được sắp xếp đi đào tạo và học tại các doanh nghiệp, các công ty tư vấn, các cơ quan tư pháp. Lượng tín chỉ cho các hợp phần thực hành nghề nghiệp cho mỗi học kỳ kể từ học kỳ 4 là 2 tín chỉ;
 • Trong chương trình đào tạo, học viên được tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp và trong xã hội theo từng chủ đề học (kể từ học kỳ thứ 3). Bên cạnh đó, một năm 1 lần, sinh viên được rèn luyện kỳ năng trao đổi, tranh luận bằng các hoạt động tranh luận về các vấn đề xã hội với Trưởng khoa và các chuyên gia được mời;
 • Trong chương trình đào tạo, người học được tăng cường hoạt động thảo luận chuyên môn theo nhóm, theo lớp. Giờ thảo luật ít nhất là ¼ giờ học của từng học phần.
 • Học kỳ quân đội được thiết kế riêng biệt cho sinh viên vừa học Giáo dục quốc phòng, vừa trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội giúp rèn luyện kỹ năng sống, lòng tự tin, sự biết ơn và nỗ lực.

3. Chương trình đào tạo

Ngành Luật (chất lượng cao) - mã ngành: F7380101

Chương trình đào tạo ngành Luật được thực hiện trong 08 học kỳ với tổng số tín chỉ tích luỹ yêu cầu mỗi sinh viên phải đạt được để đủ điều kiện tốt nghiệp là 152 tín chỉ.


 STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    49 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị

10

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam

1.2

Tiếng Anh

31

Natural English 1,2, Global Citizen English 3, Global Citizen English 4, Global Citizen English 5
Lưu ý: - SV tham gia kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh khi nhập học/hoặc nộp chứng chỉ quốc tế để Trường xét trình độ đầu vào.
            - Lộ trình đào tạo Tiếng Anh tập trung ngay từ năm nhất, từ 12-15 tháng. SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

1.3

Cơ sở tin học

5

Cơ sở tin học 1, Cơ sở tin học 2, Cơ sở tin học 3 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel, Power Point

1.4

Kỹ năng hỗ trợ

3

Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát triển bền vững

1.5

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn Giáo dục thể chất.

1.6

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần Giáo dục Quốc phòng (SV tham gia học kỳ quân đội trong học kì hè)

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  103 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

13

Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật hiến pháp, Luật hành chính, Những vấn đề chung về luật dân sự, Phương pháp và kỹ năng luật học

2.2

Kiến thức ngành

90

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

70

 • Tài sản, quyền sở hữu & thừa kế, Luật hợp đồng, Công pháp quốc tế, Luật sở hữu trí tuệ, Luật lao động, Luật thương mại, Tư vấn thành lập doanh nghiệp & tư vấn đầu tư, Pháp luật về phòng vệ thương mại, Kỹ năng soạn thảo văn bản tư vấn pháp luật (Kỹ năng thực hành 2), Luật hình sự 1, Luật hình sự 2, Luật công ty, Tố tụng hình sự, Luật tố tụng dân sự, Luật đất đai, Luật thương mại quốc tế, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (Kỹ năng thực hành 3)

 

 • Nghĩa vụ ngoài hợp đồng, Pháp luật về mua bán, sáp nhập công ty, Pháp luật về Phá sản và trọng tài thương mại, Luật cạnh tranh, Luật thuế và ngân sách
 • Pháp luật về quản trị công ty, Kỹ năng soạn thảo văn bản trong tố tụng dân sự

Các môn học tự chọn

10

Luật tố tụng hành chính, Luật hôn nhân & gia đình, Trách nhiệm dân sự, Các hợp đồng thông dụng, Luật sư và thực hành nghề luật, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (Kỹ năng thực hành), Luật môi trường, Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Kỹ năng giải quyết tranh chấp Luật lao động (Kỹ năng thực hành), Giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật chứng khoán

Tập sự nghề nghiệp

4

-SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
-SV đi thực tập 01 học kì ở nước ngoài
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

Khóa luận TN

6

Khóa luận TN

4. Chuẩn đầu ra:

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra :

 • Chứng chỉ đăng ký sở hữu trí tuệ do Cục sở hữu trí tuệ cấp.
 •  Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 50 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
 • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word/Excel/Powerpoint)
 •  Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình.
 • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn.

5.Triển vọng nghề nghiệp

Chương trình đào tạo cử nhân luật – hệ đào tạo chất lượng cao mở ra cho người học nhiều cơ hội làm việc tại các cơ quan, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, các đơn vị tư vấn. Cụ thể:

 • Người học có thể làm việc ở các cơ quan tư pháp, cơ quan hành chính… như Tòa án, Viện kiểm sát, công an, Ủy ban nhân dân các cấp… Tại tòa án, người học có cơ hội làm việc với tư cách thư ký tòa để phát triển thành thẩm phán trong các lĩnh vực như kinh tế, dân sự, lao động…;
 • Người học có thể làm việc ở các doanh nghiệp với tư cách là luật sư tư vấn nội bộ (lawyer In house); làm việc ở phòng nhân sự, hành chính…;
 • làm việc với tư cách luật sư độc lập (sau khi tốt nghiệp thêm chứng chỉ đào tạo luật sư và có giấy phép hành nghề luật sư…);
 • làm việc trong các công ty tư vấn luật.