Skip to main content
x

Khoa học môi trường

Thời gian 4 năm
Trình độ Đại học
Chương trình Chất lượng cao

1.Giới thiệu Chương trình

Sinh viên được trang bị các kiến thức về hệ thống xử lý môi trường nước – khí – chất thải rắn, sinh thái môi trường và tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý môi trường, luật môi trường và văn bản hành chính đi kèm. Trong quá trình học tập, sinh viên được thực hành tại phòng thí nghiệm, tham gia các đợt học tập ngoài thực địa, tại doanh nghiệp; được tham gia cùng thực hiện các đề tài, dự án cùng với giảng viên và doanh nghiệp.

Do đặc điểm chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận, giao lưu  và được tham gia tất cả các sự kiện quốc tế diễn ra tại Khoa, Trường; tham gia học tập cùng với các đoàn sinh viên quốc tế cùng nhiều hoạt động học thuật khác, giúp sinh viên nâng cao kiến thức, năng lực ngoại ngữ và kỹ năng thực hành chuyên môn.

2.Điểm khác biệt của chương trình Chất lượng cao

Điểm khác biệt của chương trình Chất Lượng Cao so với chương trình đào tạo thông thường là sinh viên sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, tối thiểu 70% tổng thời gian học, ngay từ năm đầu tiên đối với các môn cơ sở ngành. Các môn chuyên ngành sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giảng viên trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Trong đó, 30% – 40% thời lượng của môn học sẽ được phân bố cho các chuyến học tập thực tế tại doanh nghiệp, nhà máy, nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tế, nâng cao kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

Ngoài ra, trong suốt quá trình học tập tại Trường, sinh viên được tham gia tất cả các hội thảo, hội nghị, tham luận, trao đổi khoa học với các giáo sư, nghiên cứu viên, chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình chất lượng cao còn tổ chức học phần nghề nghiệp và học kỳ thực tập tốt nghiệp cho sinh viên tại nước ngoài trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa Khoa với các đối tác tại Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Cộng hòa Czech.

Về tổ chức đào tạo: qui mô lớp học nhỏ (30 – 35 sinh vgiên), học thực hành tại các phòng/xưởng thí nghiệm, phòng học lý thuyết được trang bị đủ thiết bị dạy học, môi trường học tập năng động, có đội ngũ GV cố vấn, GV trợ giảng hỗ trợ SV trong quá trình học; đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước giỏi, theo dõi chặt chẽ quá trình học tập của SV một cách chuyên nghiệp và tâm huyết.

3.Chương trình đào tạo

Ngành Khoa học môi trường (chất lượng cao) - mã ngành: F7440301

Chương trình đào tạo ngành Khoa học môi trường Chất Lượng Cao được thực hiện trong 08 học kỳ với tổng số tín chỉ tích lũy yêu cầu mỗi sinh viên phải đạt được để đủ điều kiện tốt nghiệp là 139 tín chỉ.

 STT

Khối kiến thức

Số tín chỉ

Chi tiết các môn học/học phần

1

Kiến thức giáo dục đại cương:    69 tín chỉ

1.1

Môn lý luận chính trị, pháp luật

12

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt nam, Pháp luật đại cương

1.2

Tiếng Anh

31

Natural English 1,2, Global Citizen English 3, Global Citizen English 4, Global Citizen English 5
Lưu ý: - SV tham gia kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh khi nhập học/hoặc nộp chứng chỉ quốc tế để Trường xét trình độ đầu vào.
            - Lộ trình đào tạo Tiếng Anh tập trung ngay từ năm nhất, từ 12-15 tháng. SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

1.3

Cơ sở tin học

5

Cơ sở tin học 1, Cơ sở tin học 2, Cơ sở tin học 3 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel, Power Point

1.4

Khoa học tự nhiên

16

Hóa đại cương 1, 2; TN hóa đại cương 1,2; Vật lý tính toán 1, 2; TN vật lí tính toán 1,2; Hình học giải tích đại số 1,2

1.5

Kỹ năng hỗ trợ

5

Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng viết và trình bày, Kỹ năng phát triển bền vững

1.6

Giáo dục thể chất

 

Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 13 môn Giáo dục thể chất.

1.7

Giáo dục quốc phòng

 

Gồm 03 học phần Giáo dục Quốc phòng (SV tham gia học kỳ quân đội trong học kì hè)

2

Kiến thức giáo dục chuyên ngành:  70 tín chỉ

2.1

Kiến thức cơ sở

6

Cơ học kỹ thuật tĩnh học, Thủy động lực học, Vẽ kỹ thuật và hình họa

2.2

Kiến thức ngành

64

 

 

Các môn chung và môn bắt buộc

38

- Giới thiệu ngành (KTMT), Hóa học nước, Vi sinh vật nước thải, Luật và chính sách môi trường, Xử lý nước thải, Thủy văn môi trường, Xử lý nước cấp, Thủy động lực học, Cơ học kỹ thuật: Tĩnh học, Thiết kế hệ thống thủy lực, Vẽ kỹ thuật và hình họa
-Thí nghiệm quá trình công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Quá trình công nghệ môi trường, , Kiểm soát ô nhiễm không khí, Quản lý chất rắn và chất thải nguy hại, Truyền thông chuyên nghiệp cho kỹ sư, Phương pháp tính toán trong kỹ thuật môi trường, Phân tích môi trường, Sinh thái học ứng dụng
-Học phần nghề nghiệp 1, Học phần nghề nghiệp 2 …

 

Các môn học tự chọn

12

-Kỹ thuật an toàn điện, Kỹ thuật điện B, Quản lý mạng lưới cấp thoát nước, Sản xuất sạch hơn, Đánh giá tác động môi trường, Quan trắc môi trường, Bảo tồn đa dạng sinh học, Phân tích rủi ro trong quản lý môi trường, Ứng dụng tin học trong ngành môi trường, Độc học môi trường, An toàn trong xây dựng, Kỹ thuật an toàn
-Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học, chính sách và kinh tế trong tái chế, Thiết kế và quy hoạch môi trường, Năng lượng và môi trường
-Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải, Đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, Đồ án thiết kế hệ thống kiểm soát chất thải rắn, Đồ án thiết kế hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí…

 

Tập sự nghề nghiệp

4

- SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên/kỹ sư
- SV đi thực tập 01 học kì ở nước ngoài
-Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn

 

Khóa luận TN

10

SV làm khóa luận bằng tiếng Anh

Ngoài một số học phần thuộc chứng chỉ nghề nghiệp đã được lồng ghép giảng dạy trong chương trình đào tạo, SV Chất lượng cao còn được ưu tiên khi tham gia các khóa học để được cấp Chứng chỉ an toàn sức khỏe môi trường HSE.

Học kỳ nước ngoài được tổ chức cho sinh viên chương trình chất lượng cao, dự kiến diễn ra vào khoảng năm thứ 3 -4. Mức chi phí dự kiến khoảng 32 triệu đồng  (chưa bao gồm vé máy bay và sinh hoạt phí).

Học kỳ quân đội được thiết kế riêng biệt cho sinh viên vừa học Giáo dục quốc phòng, vừa trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội giúp rèn luyện kỹ năng sống, lòng tự tin, sự biết ơn và nỗ lực.

4. Chuẩn đầu ra

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên phải tích lũy và đạt được các yêu cầu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình đào tạo và đạt các chuẩn đầu ra :

  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 50 hoặc các chứng chỉ khác tương đương.
  • Chứng chỉ tin học MOS 750/1000 (Word/Excel/Powerpoint)
  • Đạt điểm hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của chương trình.
  • Đạt các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành chuyên môn

5.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Khoa học môi trường chương trình Chất Lượng Cao có thể công tác tại các vị trí: Quản lý dự án, thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn; kiểm soát ô nhiễm môi trường; đánh giá hiện trạng môi trường đô thị, đánh giá tác động môi trường của các dự án,… tại các đơn vị như bộ phận quản lý môi trường của các doanh nghiệp, khu công nghiệp; Phòng/Sở Tài nguyên Môi trường; Viện – Trung tâm nghiên cứu, công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường; các dự án môi trường trong nước và quốc tế; các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực môi trường.

Cùng với chứng chỉ nghề HSE, các kỹ sư chương trình Chất Lượng Cao còn có khả năng làm việc trong các lĩnh vực An Toàn – Sức Khỏe – Nghề Nghiệp tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy quốc gia và đa quốc gia.