Skip to main content
x

Khoa Tài chính ngân hàng

Stt  Họ và tên  Học hàm - Học vị - Chức vụ
1 Hoàng Cẩm Trang Tiến sỹ-GV-Trưởng khoa
2 Đỗ Thị Thanh Nhàn Tiến sỹ-Tr.lý Trưởng khoa
3 Imad A. Moosa GS-Tiến sỹ
4 Vikash Ramiah PGS-Tiến sỹ
5 Giancarlo Giudici PGS-Tiến sỹ
6 Nghiêm Quý Hào Tiến sỹ
7 Trịnh Công  Tâm Tiến sỹ
8 Dempsey Michael Joseph Tiến sỹ
9 Trịnh Quang Long Tiến sỹ
10 Hồ Thanh Tùng Tiến sỹ
11 Nguyễn Duy Sữu Tiến sỹ
12 Bùi Đức Nhã Tiến sỹ
13 Syed Jawad Hussain  Shahzad Tiến sỹ
14 Trần Ân Nguyên Tiến sỹ
15 Muhammad Ali Nasir Tiến sỹ
16 Aviral Kumar  Tiwari Tiến sỹ
17 Bùi Thị Phương Thảo NCS
18 Lê Bảo Thy NCS
19 Nguyễn Thị Tuyết Nhung NCS
20 Lê Hồng Hạnh NCS
21 Dương Đăng Khoa NCS
22 Nguyễn Gia Đường NCS
23 Phùng Quang Hưng NCS
24 Bửu Thùy Thạc sỹ
25 Nguyễn Trần Hồng Vân Thạc sỹ
26 Nguyễn Thị Diệu Thu Thạc sỹ
27 Đoàn Ngân Hà Thạc sỹ
28 Bùi Thị Ngọc Hân Cao học
29 Lê Thanh Hòa Cao học
30 Nguyễn Thị Như Hảo Cử nhân
31 Nguyễn Minh Hoàng Cử nhân
32 Lê Ngọc Thủy Trang Cử nhân
33 Trần Thị Hồng Thắm Cử nhân
34 Trương Diễm Anh Cử nhân
35 Võ Quang Bình Cử nhân
36 Trần Thị Hồng Hà Cử nhân
37 Huỳnh Anh Khiêm Cử nhân
38 Nguyễn An Chi Cử nhân
39 Phạm Huỳnh Quang Huy Cử nhân