Skip to main content
x

Khoa Công nghệ thông tin

Stt  Họ và tên  Học hàm - Học vị - Chức vụ
1 Phạm Văn Huy Tiến sỹ-Q.Trưởng khoa
2 Trương Đình Tú Tiến sỹ
3 Trần Trọng Đạo Tiến sỹ-Viện trưởng
4 Yiu-Ming Cheung GS-Tiến sỹ
5 Đỗ Văn Tiến GS-Tiến sỹ
6 Lê Anh Cường PGS-Tiến sỹ-GVCC
7 Keun Ho Ryu Tiến sỹ
8 Trịnh Hùng Cường Tiến sỹ
10 Trần Thanh Phước Tiến sỹ
11 Nguyễn Chí Thiện Tiến sỹ
12 Đặng Ngọc Minh Đức Tiến sỹ-GV
13 Dương Thị Thùy Vân Tiến sỹ-GV
14 Sung Wook Baik Tiến sỹ
15 Lee Sang Hyuk Tiến sỹ
16 Huỳnh Ngọc Tú Tiến sỹ
17 Lê Văn Út Tiến sỹ
18 Tim Chen Tiến sỹ
19 Leonel Jorge Ribeiro Nunes Tiến sỹ
20 Vũ Đình Hồng NCS
21 Trần Lương Quốc Đại NCS
22 Lương Thị Ngọc Khánh NCS
23 Lê Văn Vang NCS
24 Văn Khánh Duy Thạc sỹ
25 Dương Hữu Phúc Thạc sỹ
26 Bhagawan Nath Thạc sỹ
27 Võ Thành Vinh Thạc sỹ
28 Đặng Minh Thắng Thạc sỹ
29 Nguyễn Văn Hòa Thạc sỹ
30 Hoàng Thị Hồng Vân Thạc sỹ
31 Võ Hoàng Anh Thạc sỹ
32 Mai Văn Mạnh Thạc sỹ
33 Trần Trung Tín Thạc sỹ-GV
34 Dương Tích Đạt Thạc sỹ
35 Nguyễn Quốc Bình Thạc sỹ
36 Trần Tiến Quang Thạc sỹ
37 Nguyễn Ngọc Phiên Thạc sỹ
38 Trần Quốc Cường Thạc sỹ
39 Lê Anh Tuấn Thạc sỹ
40 Huỳnh Thị Ngọc Trân Thạc sỹ
41 Nguyễn Tăng Thịnh Kỹ sư
42 Đoàn Hữu Thịnh Cao học
43 Vương Minh Phúc Kỹ sư
44 Nguyễn Anh Vũ Kỹ sư
45 Nguyễn Tiến Thanh Cử nhân
46 Dung Cẩm Quang Cử nhân
47 Cao Phi Phụng Cử nhân
48 Phạm Thành Công Cử nhân
49 Đỗ Thanh Tơ Cử nhân
50 Nguyễn Anh Vinh Cử nhân
51 Nguyễn Thủy Kim Tuyền Cử nhân
52 Nguyễn Thị Kim Tuyến Cử nhân
53 Đỗ Khắc Phương Lâm Cử nhân