Skip to main content
x

Tiến sĩ trong nước

Thông tin về chương trình đào tạo Tiến sĩ trong nước tại TDTU như sau:

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 

 1. Quản trị kinh doanh (mã chuyên ngành: 9340101);
 2. Khoa học máy tính (mã chuyên ngành: 9480101);
 3. Kỹ thuật xây dựng (mã chuyên ngành: 9580201);
 4. Khoa học tính toán (mã chuyên ngành: 9460107).

2. HÌNH THỨC TUYỂN: xét tuyển

3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

3.1.Về văn bằng: các đối tượng sau

 • Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui loại khá trở lên ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Có bằng thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển phải học bổ sung kiến thức trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

3.2.Bài luận về hướng nghiên cứu:

Trình bày về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu: tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; lý do tại sao chọn hướng nghiên cứu; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu. Bài luận được trình bày tối đa 10 trang trên khổ A4.

3.3.Cán bộ hướng dẫn:

 • Được tối thiểu 01 giảng viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng đồng ý nhận hướng dẫn;
 • Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn.

3.4.Công bố khoa học: Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3.5.Thư giới thiệu: Có 2 (hai) thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành.

3.6.Nhân thân: Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

3.7.Về trình độ tiếng Anh: Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án. Có trình độ tiếng Anh thỏa một trong các điều kiện sau:

 • Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ GD&ĐT công nhận;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên Ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có một trong các chứng chỉ Anh văn quốc tế: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45, PET/FCE 160 (trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi).
 • Có 02 công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục các tạp chí ISI/Scopus trong thời hạn 3 năm tính từ ngày xuất bản đến ngày đăng ký dự tuyển (trong vai trò là tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài).

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 04 năm

5. THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG:

Đại học Tôn Đức Thắng có chính sách cấp học bổng cho học viên, nghiên cứu sinh học tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài hoặc cơ sở giáo dục khác. Thông tin chi tiết về học bổng sau đại học xem tại đây.

Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại đây.