Skip to main content
x

Giáo dục Sau đại học

Dao-tao-sau-DH-image.jpg

 

Giáo dục sau đại học tại Đại học Tôn Đức Thắng hiện có bậc đào tạo cao học (Thạc sĩ) và bậc đào tạo nghiên cứu sinh (Tiến sĩ); trong đó, bậc nghiên cứu sinh có hai chương trình: Tiến sĩ trong nướcTiến sĩ liên kết với các trường đại học quốc tế theo hình thức bán thời gian (sandwich).

Mỗi năm, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức 2 kỳ tuyển sinh sau đại học vào tháng 6 và tháng 12. 

Xem thông tin Tuyển sinh bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại đây.