Skip to main content
x

Ban quản trị KTX

Ban quản trị KTX

I-Chức năng nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý điều hành, quản lý sử dụng, khai thác tài nguyên, cơ sở vật chất của Ký túc xá đạt hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lâu dài.
  • Điều hành hoạt động quản lý tại Ký túc xá đảm bảo an ninh trật tự, ngăn nắp, gọn gàng vệ sinh sạch sẽ trong toàn bộ phòng ở nội trú và khuôn viên quanh Ký túc xá.
  • Thực hiện công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt, học tập của sinh viên nội trú.
  • Quản trị sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản, trang thiết bị được trang bị tại Ký túc xá, lập kế hoạch bảo trì, sữa chữa đảm bảo các điều kiện hoạt động của Ký túc xá luôn ổn định, bền vững.

II-Tổ chức nhân sự:

  • ThS. Nguyễn Đức Hiếu – Trưởng Ban
  • Nguyễn Đình Thọ – Viên chức hành chính
  • Phạm Văn Mạnh – Viên chức hành chính
  • Trần Lê Anh Huy – Viên chức hành chính

III-Hướng dẫn biểu mẫu:

1. Phiếu đăng ký nội trú Ký túc xá: Download 

Lưu ý: Phiếu đăng ký thể hiện rõ nội dung và thứ tự ưu tiên (từ 01 đến 12) đối với sinh viênxét ở ký túc xá. Nếu sinh viên không thuộc các đối tượng ưu tiên từ số 01 đến 11, sinh viên phải ghi rõ khu vực tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo (KV1, KV2NT, KV2, KV3) vào mục 12. Đối tượng ưu tiên khác.

2. Các biểu mẫu gửi xe:

3. Đơn xin về trễ: Download

4. Đơn xin tạm vắng tại ký túc xá: Download