Skip to main content
x

Phòng, chống dịch Covid-19

Chung tay phòng chống dịch COVID-19

Khai báo y tế điện tử

Khai báo y tế điện tử

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, Trường Đại học Tôn Đức Thắng yêu cầu toàn thể giảng viên, viên chức, sinh viên khai báo y tế mỗi ngày trên hệ thống thông tin Giảng viên/viên chức và cổng thông tin Sinh viên. Giảng viên thỉnh giảng, khách đến liên hệ công tác thực hiện khai báo trên thiết bị di động trước khi đến làm việc.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC)

Cập nhật các hướng dẫn giám sát phòng chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC). Đây là trang thông tin chính thức của TP. Hồ Chí Minh về tình hình dịch bệnh của tất cả các địa phương trong cả nước và các hướng dẫn y tế cần thiết. Truy cập trang mỗi ngày để có thông tin mới nhất.