Skip to main content
x

Phân loại rác thải tại nguồn

Ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường học tập xanh – sạch – đẹp, từ năm 2017, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đầu tư hệ thống thùng rác đặc dụng nhằm thực hiện phân loại rác tại nguồn. Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt toàn TDTU ước tính 1.000 kg/ngày; trong đó lượng rác thải hữu cơ (chiếm khoảng 70%), gồm thực phẩm thừa, rác thải từ hoạt động nấu ăn của các căn tin đều được phân loại riêng để tận dụng làm thức ăn cho gia súc; còn lại 30% là lượng rác thải vô cơ như giấy, thùng carton, chai nhựa, lon nước ngọt, chai lọ thủy tinh, kim loại được thu gom riêng bán cho những cơ sở tái chế rác thải.

Hoạt động phân loại rác thải của TDTU có ý nghĩa quan trọng giúp giảm lượng rác thải chôn lấp chung và phù hợp với chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh là phấn đấu đến năm 2020 chương trình phân loại rác tại nguồn sẽ thực hiện trên địa bàn 24 quận huyện; tỷ lệ tham gia phân loại rác thải tại nguồn và phân loại đúng qui cách đạt tối thiểu 50%, tăng dần vào các năm tiếp theo và dự tính đạt tối thiểu 80% vào năm 2025.

TDTU cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động nâng cao ý thức và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên và giảng viên trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững xã hội.

Sau đây là những hình ảnh liên quan đến hoạt động phân loại rác tại nguồn của TDTU:  

Phân loại rác thực phẩm thừa với rác thải tái chế, tái sử dụng được sinh viên nghiêm túc thực hiện ở căn tin
Phân loại rác thực phẩm thừa với rác thải tái chế, tái sử dụng được sinh viên nghiêm túc thực hiện ở căn tin

 

Sinh viên thực hiện phân loại rác tại Trạm xe bus của TDTU
Sinh viên thực hiện phân loại rác tại Trạm xe bus của TDTU

 

phan-loai-rac-3.jpg
Các cặp thùng đựng rác tái chế và rác không tái chế được bố trí khắp TDTU

 

Khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của TDTU được quản lý sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh. Hằng ngày người người, sinh viên đi ngang qua vị trí tập trung rác một cách an toàn & bình thường.
Khu vực tập trung rác thải sinh hoạt của TDTU được quản lý sạch sẽ, gọn gàng, vệ sinh.
Hằng ngày người người, sinh viên đi ngang qua vị trí tập trung rác một cách an toàn & bình thường.