Skip to main content
x

Khóa học “Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu”

Học từ ngày 25/12/2017 đến 07/01/2018. Đăng ký đến hết ngày 18/12/2017
Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo chiêu sinh khóa học “Thiết kế nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu” do Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và các chuyên gia khác của TDTU phụ trách.

Mục tiêu của khóa học là bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho học viên cao học, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học cần kỹ năng về thiết kế và phân tích nghiên cứu.

Học viên hoàn thành khóa học sẽ:

  • Đánh giá được giá trị nghiên cứu khoa học;
  • Chọn được mô hình nghiên cứu thích hợp;
  • Hiểu và dùng ngôn ngữ R cho phân tích dữ liệu;
  • Hiểu và diễn giải các phương pháp phân tích mô tả;
  • Biết cách ứng dụng các mô hình hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic, mô hình Cox và phương pháp phân tích sống còn;
  • Biết cách trình bày kết quả phân tích cho các bài báo khoa học;
  • Biết cách báo cáo nghiên cứu bằng Powerpoint;
  • Biết cách viết bài báo khoa học.

Thời gian diễn ra khóa học: từ ngày 25/12/2017 đến ngày 07/01/2018.

Địa điểm học: Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn đăng ký: từ khi ra thông báo đến hết ngày 18/12/2017.

Thông tin liên hệ: Ngô Chung Lượng, Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ (Phòng A 303);
Đại học Tôn Đức Thắng; Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
Điện thoại: (028) 37755 037; Email: ngochungluong@tdt.edu.vn.

Xem thông tin chi tiết về khóa học tại đây.