Skip to main content
x

Báo cáo chuyên đề “Understanding student mental health”

Từ 13:00 đến 15:00 ngày 02/02/2018.
Phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi báo cáo có mục tiêu giúp giảng viên hiểu biết về các vấn đề sức khỏe tâm thần; những ảnh hưởng tiêu cực của nó đến việc học tập và đời sống của sinh viên; cách thức để can thiệp sớm và phản ứng phù hợp với các dấu hiệu cảnh báo của từng trường hợp cụ thể. Từ đó, giảng viên tránh được việc phát hiện chậm trễ hoặc có thái độ ứng xử sai lầm đối với sinh viên trong quá trình giảng dạy.

Báo cáo viên: Thạc sỹ Lê Thị Minh Tâm, Giảng viên tâm lý học tại Đại học sư phạm và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang phụ trách mảng tham vấn cho sinh viên tại Đại học RMIT.

Thời gian: từ 13:00 đến 15:00 ngày 02/02/2018

Địa điểm: Phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng; 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Giảng viên Trung tâm ngôn ngữ sáng tạo (CLC), Khoa khoa học xã hội & nhân văn; viên chức Tổ tư vấn học đường; và thày-cô TDTU có quan tâm.