Skip to main content
x

Khoa học-Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

51
Nhóm nghiên cứu
1816
Bài báo ISI/Scopus
7
Bằng sáng chế
2
Tạp chí quốc tế
Tổ chức

Tổ chức

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Tiêu điểm

Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong xây dựng, qui hoạch và kỹ thuật giao thông Lần thứ 2
Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững trong xây dựng, qui hoạch và kỹ thuật giao thông Lần thứ 2
CUTE 2018 đã qui tụ gần 100 công trình nghiên cứu, trong đó có 77 công trình được chọn thông qua bình duyệt độc lập với ít nhất 2 phản biện mỗi bài.
Nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh
Nhà khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng được Nhà xuất bản Elsevier vinh danh
Tiến sĩ Phạm Thanh Phong vừa được 5 tạp chí ISI thuộc Nhà xuất Elsevier vinh danh là “người có đóng góp xuất sắc trong bình duyệt khoa học”.
Mô hình sáng tạo và cơ hội kinh doanh định hướng bởi Internet: thị trường Việt Nam
Các đại biểu đã thảo luận về những ảnh hưởng của Internet trong môi trường kinh doanh thông qua 10 dự án thực tiễn đang được triển khai tại Việt Nam.