Skip to main content
x

Khoa học-Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

44
Nhóm nghiên cứu
28
Hội thảo quốc tế
4
Bằng sáng chế Mỹ
2
Tạp chí quốc tế
Tổ chức

Tổ chức

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Tiêu điểm

Hội thảo quốc tế lần 4 về Tài chính và Kinh tế (ICFE 2017)
Hội thảo quốc tế lần 4 về Tài chính và Kinh tế (ICFE 2017)
ICFE 2017 được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn thảo luận về các vấn đề vi mô, vĩ mô tác động đến doanh nghiệp gồm: quản trị; marketing; kinh doanh quốc tế; kinh tế; tài chinh; kế toán doanh nghiệp...
Hội thảo quốc tế về Quản lý thể thao (International Conference on Sport Management - ICSM2017)
Hội thảo quốc tế về quản lý thể thao: ICSM2017
Đại học Tôn Đức Thắng long trọng khai mạc Hội thảo quốc tế về quản lý thể thao (International Conference on Sport Management: ICSM 2017)
Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến chỉ số xương xốp
Ngày 9-9, Nhóm nghiên cứu xương và cơ thuộc Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố kết quả nghiên cứu mới về xương xốp.