Skip to main content
x

Khoa học-Công nghệ

Khoa học - Công nghệ

Tổ chức

Tổ chức

Hoạt động Khoa học - Công nghệ tại TDTU với định hướng trở thành đại học nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế

Nguồn lực

Nguồn lực

Con người, nguồn tài chính, các dịch vụ Khoa học-Công nghệ và tổ chức tài trợ cho hoạt động nghiên cứu tại TDTU

Sản phẩm

Sản phẩm

Bằng sáng chế, bài báo khoa học, sản phẩm chuyển giao Khoa học - Công nghệ và các khóa học chuyên gia

Tiêu điểm

Toàn cảnh Đại học Tôn Đức Thắng Năm 2018
Với sự nỗ lực của tập thể giảng viên, viên chức và sinh viên; Đại học Tôn Đức Thắng đã đạt những thành quả lớn, rất có tính khích lệ.
01/01/2019
Đại học Tôn Đức Thắng trao chức vụ Giáo sư xuất sắc cho Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn 
Chức vụ Giáo sư xuất sắc của TDTU được trao cho những giáo sư có những thành tựu xuất sắc trong chuyên ngành ở cấp độ thế giới
29/12/2018
Hội thảo về đo lường và xếp hạng đại học
Hai nội dung chính của Hội thảo: đo lường khoa học và xếp hạng đại học đã được các chuyên gia trình bày và trao đổi cởi mở.
23/12/2018