Skip to main content
x

TDTU là đại học đứng thứ 2 toàn quốc về tổng thể, đứng số 1 toàn quốc về khoa học-công nghệ và sáng tạo tri thức mới

Dù có thể còn một số bất đồng ý kiến, dù có thể việc tính toán còn chưa thật chính xác và do đó, có chỗ chưa thuyết phục hết mọi người, Bảng xếp hạng đại học Việt Nam do Nhóm nghiên cứu độc lập gồm các học giả trong và ngoài nước công bố tháng 09/2017 vừa qua là một công trình nghiêm túc; được đầu tư công phu, không bị tác động bởi ý muốn của Nhóm lợi ích nào; và có cơ sở khoa học khi tham chiếu cách làm của các Tổ chức xếp hạng thế giới. Với các tiêu chí: Giáo dục chiếm 40% trọng số, Khoa học-công nghệ: chiếm 40% và cơ sở vật chất + quản trị đại học chiếm 20% Bảng xếp hạng cân nhắc đến tất cả các yếu tố cốt lõi của một đại học đúng nghĩa. Kết quả tổng thể là Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) xếp thứ 2 toàn quốc chỉ sau Đại học quốc gia Hà Nội trong đó, tiêu chí khoa học-công nghệ và sáng tạo tri thức mới trong vòng 3 năm qua đứng đầu toàn quốc.

Do vậy, học tập và làm việc tại TDTU là lựa chọn đúng đắn, hiệu quả và khôn ngoan nhất. Một đại học công lập trẻ, không được tài trợ hay đầu tư từ ngân sách nhà nước, tự thân-tự lực trưởng thành; mà chỉ trong vòng 20 năm đã vượt qua hầu hết các đại học công khác, có lịch sử thành lập 40, 50, 60 năm và sử dụng rất rất nhiều tiền đầu tư, tài trợ từ Ngân sách nhà nước; thì rõ ràng đã đi đúng hướng, lựa chọn mục tiêu hợp lý, và quản trị đại học thực sự hiệu quả; tiềm năng đi xa và triển vọng tương lai do đó, còn rạng rỡ hơn nữa.

 

1-thu-2-toan-quoc-inline.jpg