Skip to main content
x

Khoa Tài chính ngân hàng

HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
 Hoàng Cẩm Trang  Giảng viên, Tiến sỹ, Trưởng khoa
 Đỗ Thị Thanh Nhàn  Tiến sỹ, Trợ lý trưởng khoa
 Imad A. Moosa  Giáo sư, Tiến sỹ
 Vikash Ramiah  Phó giáo sư, Tiến sỹ
 Giancarlo Giudici  Phó giáo sư, Tiến sỹ
 Demsey Michael Joseph  Tiến sỹ
 Nguyễn Duy Sữu  Tiến sỹ
 Nghiêm Quý Hào  Tiến sỹ
 Trần Ngân Tiến sỹ
 Syed Jawad Hussain  Shahzad  Tiến sỹ
 Hồ Thanh Tùng  Tiến sỹ
 Lê Bảo Thy  Thạc sỹ - NCS
 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  Thạc sỹ - NCS
 Bùi Thị Phương Thảo  Thạc sỹ - NCS
 Bùi Đức Nhã  Thạc sỹ - NCS
 Lê Hồng Hạnh  Thạc sỹ - NCS
 Phùng Quang Hưng  Thạc sỹ - NCS
 Dương Đăng Khoa  Thạc sỹ - NCS
 Nguyễn Gia Đường  Thạc sỹ
 Bửu Thùy  Thạc sỹ
 Nguyễn Trần Hồng Vân  Thạc sỹ
 Nguyễn Thị Diệu Thu  Thạc sỹ
 Lê Thanh Hòa  Cử nhân - Cao học
 Võ Quang Bình  Cử nhân
 Nguyễn Phú Quốc Nam  Cử nhân
 Nguyễn Minh Hoàng  Cử nhân
 Phạm Uyên Thy  Cử nhân
 Lê Thị Duyên Hoài  Cử nhân
 Trần Thị Hồng Thắm  Cử nhân
 Trần Thị Hồng Hà  Cử nhân
 Nguyễn An Chi  Cử nhân
 Trương Diễm Anh  Cử nhân